Ką jie mums padarė : Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ką jie mums padarė: Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu
Publication Data:
Vilnius : Tyto alba, 2008.
Pages:
244 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — 1. Psichologinių traumų tyrinėjimo istorija. Trauminė karo neurozė. Trauminė neurozė: organinė, psichologinė ar moralinė. Nacių konclagerių ir Holokausto traumos. Vietnamo karo veteranai ir PTSS diagnozė — 2. Psichologinė trauma ir jos padariniai. Kas yra psichologinė trauma. Potrauminiai sutrikimai. Sunkaus ilgalaikio traumavimo padariniai. Viktimizavimo ir stigmatizavimo problema — 3. Kaip veikia trauma. Teoriniai modeliai. Teorinių apibendrinimų pradžia. Traumos procesas. Sunkaus ilgalaikio traumavimo poveikis. Kolektyvinių traumų poveikis — 4. Istorijos traumos. Pirmoji sovietų okupacija (1940–1941 m.). Nacių okupacija (1941–1944 m.). Antroji sovietų okupacija (1944–1990 m.). Represijų šokas. Areštas, tardymai. Kalėjimuose, lageriuose, tremtyse. „Išėję negrįžti“: priverstinė emigracija. Grįžimo trauma. „Areštuotas gedulas“. Okupuotieji — 5. Traumos visuomeninio pripažinimo problema. Traumos pripažinimo problema psichotraumatologijos istorijoje. Kodėl vengiama pripažinti traumas ir jų padarinius. Komunistinio režimo traumų pripažinimo problema. Komunizmo nusikaltimų neigimo padariniai — 6. Represijų poveikis represuotiesiems ir jų vaikams. Mėginimai įvertinti. Represijų poveikis. Traumų „perdavimas“ kitoms kartoms. Represuotųjų vaikai — 7. Istorinių traumų padariniai visuomenės sveikatai. Šeimos drama. Visuomenės sveikatos krizė. „Sovietinis mirtingumo modelis“. „Mes pralaimėjome kovą su girtuoklyste“. Savižudybės. Moralinė trauma — 8. Traumos įveika. Kaip žmonės tai ištveria. Ar kiekvieną žmogų galima palaužti? Trauma kaip etiologinis veiksnys. Kas padeda nepalūžti. „Potrauminis augimas“. Visuomeninė traumos įveika — Summary – Literatūra.
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health; Sveikata / Health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVienas po kito okupaciniai režimai žalojo ne tik atskirų žmonių, bet ir jų šeimų, vaikų likimus. Knygoje aptariama tautos patirta ir galbūt tebepatiriama trauma, kylanti iš nelengvos ir sudėtingos praėjusio amžiaus Lietuvos istorijos. Tai moksliškai pagrįstas veikalas, kuriame aptariamas ir tarptautinis kontekstas, ir ilgalaikiai padariniai, ir naujausi tyrimai, kartu atiduodant pagarbą žuvusiems ir įvardijant išgyvenusiųjų kančias. Atskleidžiama, kaip traumas traktuoja šiuolaikinis mokslas, kokią įtaką jos daro visuomenės atminčiai ir dabarties gyvenimui ir kodėl svarbu apie tai kalbėti.Reikšminiai žodžiai: Ilgalaikis asmenybės pakitimas po katastrofos išgyvenimo; Istorija; Nusikalstamo Sovietinio komunistinio režimo Lietuvoje trauminis poveikis; Potrauminio streso sutrikimai; Psichologinė trauma; Trauminė represuotųjų patirtis; Traumos padariniai; Traumos teoriniai modeliai; Traumos įveika; Traumų padariniai visuomenės fizinei ir psichinei sveikatai; After-effects of traumas; Effects on public physical and psychological health on post-Soviet society; Enduring personality change after catastrophic experience; History; Overcoming traumas; Post-traumatic disorder; Psychological effects of the criminal Soviet communist regime in Lithuania; Psychological trauma; Theoretical models of traumas; Traumatic experience of the repressed persons.

ENConsecutive occupant regimes ruined lives not only of individual persons, but also of their families and children. The book discusses the trauma, which the nation suffered in the past and probably is not suffering any longer, which stemmed from complex and difficult history of Lithuania of the last century. It is a scientifically-based writing covering international context and long-term consequences and latest researches, at the same time paying tribute to the killed persons and naming the tortures undergone by survivors. Interpretations of traumas by contemporary science, their impact on society's memory and present life are revealed, the importance to talk about it is discussed.

ISBN:
9789986166740
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39768
Updated:
2014-04-16 15:02:36
Metrics:
Views: 214
Export: