Nepriklausomybės pokyčių vertinimas: trys kartos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Nepriklausomybės pokyčių vertinimas: trys kartos Lietuvoje
Alternative Title:
Evaluation of changes brought about by independence on three generations in Lithuania
Keywords:
LT
Psichologinės traumos; Potrauminis stresas; Socialiniai pokyčiai; Socialinė identifikacija; Kolektyvinė atmintis.
EN
Psychological trauma; Post-traumatic stress disorder; Social changes; Social identification; Collective memory.
Summary / Abstract:

LTApžvelgę tyrimo rezultatus galime kelti prielaidą, kad Lietuvos žmonės eina įveikos keliu, integruodami savo praeitį, kadangi visose kartose tapatinimasis su šeimos istorija turi teigiamą poveikį nepriklausomybės atkūrimo vertinimui ir patriotiškumui. Vadinasi, šeimos istorija nėra izoliuota ir neįsisąmoninta tiek, kad tai neturėtų jokio ryšio su dabartinio gyvenimo vertinimu. Apibendrinant tyrimo rezultatus kyla mintis, kad valstybėje vykstantys procesai paveikia asmens tapatumą, kad kalbėdami apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą žmonės įvardija savivertės, laisvės, individualumo temas. Matome, kad socialinė transformacija negali būti vertinama kaip neigiamas įvykis, nes vis dėlto tos transformacijos prasmė, tikslas, žmonių valia yra reikšmingi kintamieji. Žmonių patyrimas iki socialinės transformacijos ir pokyčių kryptis veikia, kaip žmogus tuos pokyčius priima ir kokią prasmę juose mato. [Iš straipsnio, p. 83]

ENAn overview of the survey results shows that Lithuanian people follow a path for coping by integrating their past. Identification with one’s family history by all generations has a positive impact on evaluations of the restoration of independence and patriotism. This means that a family’s history is not isolated or hidden so deep that it loses any link with an evaluation of life today. The summary of results reveals that the processes taking place in the country have an impact on people's identity. Talking about the restoration of Lithuania's independence, they mention self-esteem, freedom and individuality. We see that social transformation cannot be seen as a negative matter because the meaning and goal of such changes and the will of people are significant variables. Experience of a situation before and after such transformations depends on how people perceive them and what meaning they attach to them. [Extract, p. 83]

ISBN:
9786094372902; 9786094372940
Related Publications:
  • Demokratizacijos procesų Lietuvoje sociologinė analizė / Vladas Gaidys, Ingrida Gečienė, Lilija Kublickienė, Eduardas Kęstutis Sviklas, Irena Šutinienė, Alina Žvinklienė. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2013. 206 p.
  • Ką jie mums padarė : Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu / Danutė Gailienė. Vilnius : Tyto alba, 2008. 244 p.
  • Kokia demokratija, koks kapitalizmas? : pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu / Zenonas Norkus. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 742 p.
  • Komunikacija apie patirtas politines represijas šeimoje : tarpgeneracinis aspektas / Ieva Vaskelienė, Evaldas Kazlauskas, Danutė Gailienė, Vėjūnė Domanskaitė-Gota. International journal of psychology: a biopsychosocial approach. 2011, Nr. 9, p. 91-104.
  • Po dviejų dešimtmečių : gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje subjektyvių vertinimų analizė / Rasa Bieliauskaitė, Dovilė Grigienė, Jonas Eimontas, Neringa Grigutytė, Danutė Gailienė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2014, t. 38, p. 245-261.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94819
Updated:
2022-05-12 15:15:09
Metrics:
Views: 4
Export: