Lietuvių tremtinių moterų vertybės gyvenimo istorijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tremtinių moterų vertybės gyvenimo istorijose
Alternative Title:
Values of Lithuanian women deportees in their life histories
In the Journal:
Lituanistica. 2018, Nr. 4, p. 294-302
Keywords:
LT
Lietuvių moterys tremtinės; Gyvenimo istorijos; Vertybės.
EN
Lithuanian women deportees; Life histories; Values.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas – lietuvių tremtinių moterų vertybės gyvenimo istorijose. Moterų vertybės aptariamos remiantis pasakotojų tautinių, religinių, bendražmogiškų vertybių raiška. Straipsnyje gvildenama tremtinių išvietinimo tremtyje ir tėvynėje problema. Keliami šie uždaviniai: nustatyti tremtinių vertybes jaunystės, brandos, senatvės tarpsniais; ištirti bendražmogiškų, tautinių, religinių vertybių tęstinumą jaunesniajai kartai. Tyrimas atskleidė, kad skirtingais amžiaus tarpsniais tremtinės patyrė fizinių, psichologinių ir dvasinių sukrėtimų, turėjusių įtakos jų vertybių formavimuisi. Lietuvių moterų bendra patirtis, įgyta Sibire, suformavo naujas bendražmogiškas vertybes: ištvermę, tikslo siekimą, empatiją. Šios savybės jas subrandino kaip asmenybes. Kita vertus, tremtis respondentėms turėjo ir neigiamų pasekmių: skatino uždarumą, formavo nevisavertiškumo kompleksą. [Iš leidinio]

ENThis article reviews the life histories told by Lithuanian women deportees from the middle of the twentieth to the twenty-first century. It analyzes the values of women deportees in ethnic, religious, and humanistic aspects. The work is based on life histories recorded during ethnographic fieldwork and represents the problem of displacement. The following tasks were undertaken: (1) to determine the values of women deportees in their youth, maturity, and old age; (2) to explore the continuity of humanistic, national, and religious values in the younger generation. The study reveals that Lithuanian women deportees suffered physical, psychological, and spiritual traumas that laid the foundations for their values. The analysis of life histories reveals that experiences that the Lithuanian women gained in Siberia formed new human values: perseverance, purposefulness, and empathy. On the one hand, these features played a role in shaping the personalities of the mature women. In general terms, life in exile had negative consequences for the personalities of the deported women leaving them with the feeling of isolation and the inferiority complex. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77085
Updated:
2019-09-10 11:02:01
Metrics:
Views: 71    Downloads: 6
Export: