Ugdytojų socioedukacinė veikla nepilnamečių resocializacijos institucijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdytojų socioedukacinė veikla nepilnamečių resocializacijos institucijose
Alternative Title:
Educator social-educational activities in juvenile resocialization institutions
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 4 (61), p. 123-133
Keywords:
LT
Laisvės atėmimo bausmė; Nuteisti nepilnamečiai; Pataisos namai; Resocializacija.
EN
Correctional facility; Imprisonment; Juvenile convicts; Resocialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama tardymo izoliatorių ir pataisos namų ugdytojų socioedukacinė veikla, vykdant prasižengusių paauglių resocializaciją. Straipsnyje konstatuojama, kad vykdami socioedukacinę veiklą nepilnamečių resocializacijos institucijose ugdytojai ugdo paauglių teigiamą savęs vertinimą ir pasitikėjimą savimi, kuria ugdymąsi palaikančią sistemą. Jie taip pat padeda paaugliams atpažinti savo lūkesčius ir skatina siekti juos patenkinti, sukuria paaugliui aplinką, kuri padeda jam išgyventi pažinimo džiaugsmą, sudomina ugdomuoju dalyku bei palaiko jų ugdymosi motyvaciją. Ugdytojai linkę sudaryti paaugliams galimybę daryti įtaką savo žinių ir gebėjimų vertinimo kriterijų formavimui, kiek mažiau ryškus jų gebėjimas užmegzti su paaugliais konstruktyvų bendravimą. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the remand prisons and prison educators’ social educational activities of the Delinquent adolescent rehabilitation. The article states that the employees at the houses of correction have specific ability to help juveniles recognize their own expectations and pursue them, also capacity for creating the environment that would help juveniles to experience the joy of learning, as well as the ability to engage them into the subject of education, while sustaining the educational motivation; however the educational content is little oriented around the development of competences relevant to juveniles. The vast majority of the research participants tend to provide the juveniles with an opportunity to influence the criteria of the evaluation of their knowledge and skills, and a little less vivid is their ability to develop constructive communication with the juveniles. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44958
Updated:
2018-12-17 13:26:05
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: