Teisės informatika ir informatikos teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės informatika ir informatikos teisė
Alternative Title:
Informatics of law and law of informatics
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.
Pages:
267 p
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LT[…] Vadovėlyje aptariama informacinių technologijų ir teisės sąveika bei socialinė teisinė reikšmė, analizuojamos svarbios teisėje informacinių technologijų kategorijos, nagrinėjami interneto teisinio reguliavimo ypatumai, aptariamos intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje teisinės apsaugos problemos. Vienas skyrius skirtas teisiniams privatumo ir asmens duomenų elektroninėje erdvėje klausimams. Vadovėyje taip pat nagrinėjami elektroninės komercijos teisiniai aspektai, elektroninės demokratijos reiškinys, jo teisinė aplinka ir elektroniniai rinkimai. Paskutiniame vadovėlio skyriuje nagrinėjami nusikaltimai elektroninėje erdvėje: jų apibrėžimas, ypatumai, sudėtis, teisiniai aspektai ir elektroninių nusikaltimų tyrimo problemos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Informacinių technologijų teisė; Elektroninė komercija; Elektroniniai nusikaltimai; Law of information technologies; Electronic commerce; Computer - related crimes.

EN[…] The handbook deals with the interaction between information technologies and law and their social/legal significance, analyses law-critical categories of information technologies, scrutinises the specifics of legal regulation of the internet, discusses the issues of legal protection of intellectual property in the electronic space. One of the chapters is dedicated to legal matters of privacy and personal data in the electronic space. The handbook also touches upon the legal aspects of e-commerce, the e-democracy phenomenon, its legal environment and e-elections. The final chapter of the handbook deals with electronic crime, its definition, distinctive features, contents, legal aspects, etc.

ISBN:
9955190485
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3805
Updated:
2023-09-01 17:47:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: