Asmens duomenų apsaugos virtualiuose socialiniuose tinkluose teisinė aplinka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens duomenų apsaugos virtualiuose socialiniuose tinkluose teisinė aplinka
Alternative Title:
Legal environment of personal data protection in online social networks
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 288-308
Keywords:
LT
Asmens duomenų apsauga; Asmens duomenų apsauga, socialiniai tinklai, teisinis reguliavimas, asmens privatumas; Asmens privatumas; Internetiniai socialiniai tinklai; Interneto socialiniai tinklai; Teisinis reguliavimas.
EN
Legal regulation; Online social networks; Personal data protection; Personal data protection, online social networks, legal regulation, personal privacy, privacy of online social networks; Personal privacy.
Summary / Abstract:

LTTikslas – virtualių (internetinių) socialinių tinklų teikiamos galimybės tampa vis populiaresnės bei patrauklesnės šių dienų vartotojams. Naujų internetinių socialinių tinklų atsiradimas sąlygojo ne tik perversmą elektroninio turinio valdymo sistemose, bet kartu sukūrė nemažai problemų, susijusių su vartotojų privatumo apsauga internetinėse socializacijos platformose. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti asmens duomenų apsaugos internetiniuose socialiniuose tinkluose problemas ir teisinį reguliavimą. Metodologija – šiame moksliniame straipsnyje naudoti dokumentų analizės, loginis, dedukcijos, lyginamasis, apibendrinimo tyrimo metodai. Dokumentų analizės metodas taikomas tiriant įvairius teisinius dokumentus, atsižvelgiant į jų oficialumą, privalomąjį ir neprivalomąjį pobūdį, siekiant ištirti internetinių socialinių tinklų teisinį reguliavimą, nustatytą įvairiose teisės normose. Loginis metodas naudojamas aiškinant teisės normų turinį bei jį pritaikant tam tikroms internetiniuose socialiniuose tinkluose vykstančių visuomeninių santykių dalyvių kategorijoms. Dedukcijos metodas padeda bendrojo pobūdžio asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas pritaikyti bei interpretuoti internetinių socialinių tinklų kontekste. Lyginamasis metodas naudojamas atliekant lyginamąją analizę. Apibendrinimo metodas taikomas nagrinėjamais klausimais apibendrinant naudotą literatūrą, taip pat formuluojant pagrindinius tyrimo teiginius bei pabaigoje darant galutines išvadas. Rezultatai – straipsnyje atliktas tyrimas atskleidė, kad šiuo metu asmens duomenų apsaugą internetiniuose socialiniuose tinkluose reglamentuoja bendrosios privatumą ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančios teisės normos.Esamas asmens duomenų apsaugos internetiniuose socialiniuose tinkluose teisinis reguliavimas, nors ir sprendžia nemažai su privatumu susijusių problemų, visgi nėra pakankamas. Straipsnyje pateikiami konkretūs nepakankamo teisinio reguliavimo pavyzdžiai. Tyrimo ribotumas – asmens duomenų teisinės apsaugos internetiniuose socialiniuose tinkluose analizė apsiriboja tarptautiniu ir regioniniu (tik ES) asmens duomenų apsaugos internetiniuose socialiniuose tinkluose teisiniu reguliavimu. Taip pat, dėl ribojimų straipsnio apimčiai, buvo analizuotos ne visos teisinės problemos, susijusios su privatumu internetiniuose socialiniuose tinkluose, pvz., neaptarti jurisdikcijos internetinių socialinių tinklų atžvilgiu klausimai. Praktinė reikšmė – pateikiamos įžvalgos naudingos sprendžiant padidėjusį visuomenės susirūpinimą bei suaktyvėjusį tiek žiniasklaidos, tiek mokslinės krypties tyrimų dėmesį asmens duomenų internetiniuose socialiniuose tinkluose teisinės apsaugos klausimais. Straipsnyje pateikiamos mintys taip pat naudingos ir vartotojams, besirūpinantiems asmeninių duomenų internetiniuose socialiniuose tinkluose teisine apsauga. Originalumas/vertingumas – straipsnio mokslinis naujumas pasireiškia tuo, jog nagrinėjama su nauju reiškiniu - internetiniais socialiniais tinklais - susijusi problematika asmens duomenų teisinės apsaugos kontekste Raktiniai žodžiai: asmens duomenų apsauga, internetiniai socialiniai tinklai, teisinis reguliavimas, asmens privatumas, internetinių socialinių tinklų privatumas. Tyrimo tipas: tyrimo ir požiūrio pristatymas. [Iš leidinio]

ENThe possibilities offered by today’s online social networks are becoming more and more popular and attract internet users from all over the world. However, new online social networks determined not only the revolution in the electronic content management systems; it also raised many issues on users’ data protection, related with online socializing platforms. The main aim of this article is to analyse the problems and legal regulation of personal data protection in online social networks. The aim is determined by the following objectives – to examine various legal documents and other related instruments, which establish legal norms in connection with online social networking; to interpret of the content of the law and its application for the particular categories of users in the public relations of online social networking, to interpret the general nature legislation of personal data protection and its’ application in the context of online social network; to compare different privacy politics of service providers in online social networks and to examine the legal regulation of personal data protection in online social networks in Lithuania, as well as in the European Union. The article reveals that the current protection of personal data in online social networks is ensured by the provisions of general privacy and personal data protection legislation. The current legal regulation of personal data in online social networks solves a number of privacy-related issues; however, it is not sufficient. The article presents particular examples of insufficient legal regulation.[...]. [From the publication]

ISSN:
2335-2450
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44535
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 55    Downloads: 8
Export: