Elektroninio parašo ir laiko žymos įtaka elektroninių sutarčių apsaugai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninio parašo ir laiko žymos įtaka elektroninių sutarčių apsaugai
Alternative Title:
Impact of electronic signatures and time stamping for the protection of electronic agreements
In the Journal:
Socialinės technologijos. 2012, Nr. 2 (2), p. 483-501
Keywords:
LT
Elektroniniai dokumentai; Elektroninis parašas; Elektroninė sutartis; Informacinės technologijos; Laiko žyma.
EN
Information technologies; E-contracts; E-documents; E-signature; Time stamping.
Summary / Abstract:

LTTikslas – išanalizavus elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologinius ir teisinius aspektus, numatyti jų taikymo, užtikrinant elektroninių sutarčių teisinę apsaugą, alternatyvas, galinčias padaryti įtaką efektyviai elektroninio verslo plėtrai. Metodologija – nagrinėjant anksčiau nurodytus elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologinius ir teisinius apsektus, taikyti sisteminės analizės, koncepcinės lyginamosios analizės metodai leidžia geriau atskleisti elektroninių sutarčių teisinės apsaugos užtikrinimo priemones. Rezultatai – atskleisti elektroninio parašo ir laiko žymos, kaip naujų technologinių priemonių taikymo Lietuvos rinkoje neefektyvaus ir vangaus naudojimo problemos: visuomenės tolygaus ir kryptingo informavimo trūkumas nacionaliniu mastu, verslininkų, jų partnerių bei klientų elektroninio parašo ir laiko žymos naudojimo kompetencijos nepakankamumas, teisinio reglamentavimo ir šios srities teisės normų suderinamumo tarptautinės teisės požiūriu stoka. Praktinė reikšmė – sėkmingas elektroninio verslo plėtojimas praktiškai neįmanomas be elektroninių sutarčių. Verslą vystantiems tarptautiniu mastu tai yra dar svarbiau, nes elektronines sutartis galima operatyviai ir gerokai pigiau pasirašyti ir perduoti nei paprastu paštu ar tiesiogiai vykstant į užsienio šalį pas partnerius ar klientus. Tačiau pagrindinės praktinės problemos iškyla dėl informacijos patikimumo, ir pagrindinė praktinė problema – informacijos pateikusio konkretus asmens ir elektroninės sutarties turinio kelyje nuo siuntėjo iki gavėjo vientisumo užtikrinimas.Būtent šiais praktiniais tikslais ir buvo sukurtas elektroninis parašas bei laiko žyma, kurie garantuoja pasirašytų elektroninių duomenų autentiškumą, įgalina patikrinti pasirašiusio asmens tapatybę, įrodo, kad elektroninė sutartis nebuvo pasirašyta atgaline data bei užtikrina sandorio pirmumo teisę. Originalumas – darbo originalumą straipsnyje atspindi elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologiniai ir teisiniai aspektai, juos susaistant tarpdisciplininiais ryšiais ir atliekant šių inovatyviųjų technologinių-teisinių konstruktų sisteminę analizę, šių technologinių naujovių privalumų ir trūkumų išskyrimą lyginamuoju aspektu. Mokslinio straipsnio originalumas taip pat atsispindi analizuojant aktualius elektroninio parašo ir laiko žymos panaudojimo klausimus, susijusius su įvairiomis neteisėtos veikos ar netinkamo reguliavimo teisinėmis grėsmėmis, kylančiomis elektroninių sutarčių apsaugai. Raktažodžiai – elektroninė sutartis, elektroniniai dokumentai, informacinės technologijos, elektroninis parašas, laiko žyma. Tyrimo tipas – elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologinių ir teisinių aspektų, užtikrinant elektroninių sutarčių teisinę apsaugą, problematikos pristatymas. [Iš leidinio]

ENArticle e495 valuates the impact of e-signatures and time stamping on electronic contracts and electronic documents for performing e-business opportunities and goals, and analyses e-signature application for business cases. Various electronic services, virtual shopping, electronic cash transactions are becoming increasingly popular as they allow users to quickly perform different actions, operations and functions. It is important not only for convenience, but also to ensure consumer data security and reliability. Security reasons are not enough for security transmitted data, since this method does not allow clarification of information about sender identity. Use of electronic signatures, electronic identities, checgs and ensures a very high level of data security in interchange data processes. E-signature allows e-business companies to transfer the company’s operation business processes and their application to the organization and management in the electronic environment, also automate internal and external compans processes, includinggon-going business processes.The object of paper is e-signature and time stamping application in the theoretical and practical way. The goal of this paper while evaluating and estimating the e-signature and time stamping application, it’s regulation and legal implementation worldwidesand in Lithuania – is to provideluseful recommendations for more efficient impact developing e-commerce and e-business in situations when e-signature and time stamping is used for ensuring electronic contracs security. [From the publication]

ISSN:
2029-7564
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45185
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 41    Downloads: 2
Export: