Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje ypatumai ir teisinis reglamentavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje ypatumai ir teisinis reglamentavimas
Alternative Title:
Intellectual property in cyberspace: specifics and legal regulation
In the Journal:
Teisė. 2009, t. 71, p. 41-52
Keywords:
LT
inteloektinė nuosavybė; elektroninė erdvė; teisinis reguliavimas; inteletinė nuosavybė; elektroninė intelektinė nuosavybė.
EN
intellectual property; cyber space; legal regulation; cyber intellectual property.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje samprata, reikšmė, pokyčiai lyginant su tradiciniais intelektinės nuosavybės institutais, pagrindinės naujo teisinio reguliavimo sritys. Straipsnio tikslas - atskleisti besiformuojančio intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje instituto ypatumus. Identifikuojamos ir analizuojamos svarbiausios tradicinės intelektinės nuosavybės teisės transformacijos ir probleminiai institutai, kuriems turi būti skiriamas dėmesys, siekiant sukurti inovacijoms ir žinių ekonomikos plėtrai palankią teisinę aplinką tarptautiniame, ES ir nacionaliniame lygmenyje. Analizėje koncentruojamasi į teisių išplėtimo elektroninių objektų atžvilgiu, techninių apsaugos priemonių, kolektyvinio administravimo ir autorinio “apmokestinimo“ problemas. Reglamentuojant intelektinę nuosavybę elektroninėje erdvėje Lietuvoje identifikuojamos ir analizuojamos reglamentavimo klaidos - neišsamus reguliavimas nustatytas techninėms intelektinės nuosavybės apsaugos priemonėms, be ekonominio pagrindimo ir perdėtai reglamentuoto “tuščios laikmenos mokesčio“, nepakankama atsakomybė už intelektinės nuosavybės pažeidimus. Straipsnio išvadose argumentuojamas intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje savarankiškumas lyginant su tradiciniais intelektinės nuosavybės teisės institutais, būtinybė plėtoti mokslo tyrimus šioje srityje ir būtinybė tobulinti teisinį reglamentavimą adaptuojant jį žinių visuomenės ir nacionalinio ūkio plėtros poreikiams. Pateikiami pasiūlymai dėl reglamentavimo tobulinimo gairių. [Iš leidinio]

ENThe article examines the concept of intellectual property in cyberspace, principal areas of regulatory action, as well as the role that cyber intellectual property plays in the knowledge society. The article reviews the changes of the creative marketplace and reforms of intellectual property law in the last two decades, with special attention to transformations and technological developments that affected traditional institutions of intellectual property law. Based on empirical analysis of regulative initiatives, three principal areas of change are identified - legislative recognition of the new digital forms of intellectual property; legislative extension of intellectual property rights into cyberspace, along with the need for the special cyberspace exceptions; as well as legal recognition of quasi intellectual property objects such as technical protection measures or fair compensation rights. Additionally, intellectual property infringements online are identified as specific, and different from the traditional intellectual property infringements. The author suggests that hasty reforms may have ignored the special identity and role of the intellectual property in cyberspace, hence may have upset the delicate balance of proprietary rights and public interest. To check this assertion the article reviews examples of technological protection measures and copyright levies (as a form of fair compensation) regulation in Lithuania. The article concludes by recognizing the separate identity of intellectual property in cyberspace, and need for further scientific inquiry and legal reform, in order to foster the development of the knowledge economy. A framework for the future legal reform is also suggested. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22908
Updated:
2018-12-17 12:33:09
Metrics:
Views: 67    Downloads: 2
Export: