Elektroninės informacijos saugos reglamentavimas Lietuvoje ir Rusijoje : lyginamieji aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės informacijos saugos reglamentavimas Lietuvoje ir Rusijoje: lyginamieji aspektai
Alternative Title:
Regulation of the security of electronic information in Lithuania and Russia: the comparative aspects
In the Journal:
Socialinės technologijos. 2012, Nr. 2 (2), p. 441-455
Keywords:
LT
E-informacija; Elektroninė informacijos sauga; Elektroninės informacijos sauga; Elektroninės informacijos sauga, teisinis reguliavimas, kibernetiniai nusikaltimai; Internetinė erdvė; Teisinis reguliavimas.
EN
E-information; Electronic information security; Internet space; Legal regulation; Security of electronic information; Security of electronic information, legal regulation, cybercrime.
Summary / Abstract:

LTTikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos elektroninės informacijos saugos teisinį reguliavimą lyginamuoju aspektu. Metodologija – tyrimui atlikti taikyti keli skirtingi metodai: tiriant Lietuvos ir Rusijos teisinę bazę dėl elektroninės informacijos saugos, autoriai pasitelkė lyginimo metodą. Lietuvoje ir Rusijoje galiojančio elektroninės informacijos saugos teisinio reguliavimo nustatymui taikytas empirinis teisinių dokumentų analizės metodas. Buvo tiriami Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teisės norminiai aktai. Šis metodas leidžia ištyrus oficialius dokumentus tiksliai nustatyti ir aprašyti atitinkamo santykio galiojantį teisinį reguliavimą. Naudodami mokslinės literatūros šaltinius autoriai taikė dedukcijos metodą, leidžiantį daryti pakankamai patikimas išvadas. Sąvokų tyrimui autoriai pasitelkė naujausią mokslinę literatūrą ir žodynus. Rezultatai – tyrimas atskleidė, jog Lietuvos ir Rusijos elektroninės informacijos saugos teisiniame reguliavime yra skirtumų. Šie teisinio reguliavimo skirtumai pateikiami bei komentuojami, įskaitant ir gerosios atitinkamos srities teisinio reguliavimo praktikos pritaikymo galimybes.Tyrimo ribotumas – nors elektroninės informacijos saugos teisinio reguliavimo analizė gali būti atliekama lyginant įvairaus lygmens teisės aktus, tačiau tyrimas atliktas lyginant ir komentuojant tik pagrindinius, strateginius teisės aktus – įstatymus, vyriausybės nutarimus. Tyrimo metu taip pat nebuvo detaliai analizuojamas teisės normų elektroninės informacijos saugos srityje įgyvendinimas. Praktinė reikšmė – tyrimo rezultatai gali būti pritaikomi kuriant naujas teisės normas ar atliekant egzistuojančių teisės normų pakeitimus, kiek tai susiję su elektroninės informacijos sauga elektroninėje erdvėje. Originalumas/vertingumas – straipsnyje pristatomas tyrimas yra naujas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos saugumą, analizė ankščiau atlikta nebuvo. Tyrimo rezultatai ir užpildo šią tuštumą. Raktažodžiai – elektroninės informacijos sauga, teisinis reguliavimas. Tyrimo tipas – tyrimo pristatymas, požiūrio pristatymas. [Iš leidinio]

ENCybercrime has become a global phenomenon, which is causing more harm to individual citizens, organizations, society and the state. Most countries in the world compare cybercrime with such offences as terrorism and drug trafficking due to its risks and profitability. Therefore, the legal regulation of cybercrime is one of the most relevant problems in the world, including Lithuania and our neighbouring country, Russia. So far cybercrime analysis in scientific literature has been rather limited. We have not succeeded in finding a comparison between the regulatory practices of cybercrime in the Russian Federation and the Republic of Lithuania in any of the references. The main goal of the thesis paper is to analyse and to compare the electronic information security legal framework of the Russian Federation and the Republic of Lithuania. The article consists of two parts. The first part deals with the comparative aspect of strategic documents – the program governing electronic information protection in Lithuania and the Russian Federation. The second part of the article examines the comparative aspect of electronic information protection legislative, legal framework Republic of Lithuania and the Russian Federation.It was found that at the moment in both countries there is a strategic document which defines the planned state policy in this area, but the lack of a Lithuanian Law which can fully and consistently regulate social relations in relation to electronic information security. Several different approaches have been used in the research. The authors have used a comparative method to investigate the Lithuanian and Russian legal framework for the security of electronic information. Empirical analysis of legal documents was used to determine the legal regulation of the security of electronic information in Lithuania and Russia. Legal acts of the Republic of Lithuania and the Russian Federation have been analysed. Having analysed the official documents, the method allows identification and description of the relationship between the valid legal regulations accurately. Using literature resources the authors have used the deductive method, which allows drawing sufficiently reliable conclusions. The latest scientific literature and dictionaries have been used to study the definitions. [From the publication]

ISSN:
2029-7564
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45180
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: