A Model for resolving consumer disputes in electronic commerce in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Model for resolving consumer disputes in electronic commerce in Lithuania
Alternative Title:
Ginčų su vartotojais sprendimo elektroninėje komercijoje modelis Lietuvoje
In the Journal:
Intelektinė ekonomika . 2010, Nr. 1(7), p. 55-62
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Elektroninė komercija; Ginčo sprendimas; Ikiteisminis ginčų sprendimas; Vartotojų ginčai; Vartotojų teisė
EN
Consumer disputes; Consumer law; Dispute resolution; Electronic commerce; Pretrial disputes resoliution
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas tradicinio ikiteisminio ginčų su vartotojais sprendimo elektroninėje komercijoje Lietuvos modelis. Aptariama dabartinė situacija, susijusi su ginčų su vartotojais sprendimu elektroninėje komercijoje, bei pristatomas galimas ikiteisminio ginčų su vartotojais elektroninėje komercijoje sprendimo modelis Lietuvoje. Aptariami ginčų su vartotojais sprendimo principai ir šių principų taikymo elektroninėje komercijoje sprendžiant ginčus su vartotojais galimybės. Nemažai dėmesio skiriama elektroninės komercijos ypatumams ir šių ypatumų poveikiui egzistuojantiems ginčų su vartotojais sprendimo principams. Analizuojant esamą ikiteisminį ginčų su vartotojais sprendimo elektroninėje komercijoje modelį Lietuvoje, išryškinami šio modelio trūkumai ir teikiami pasiūlymai, kaip egzistuojantis modelis turi būti modifikuotas bei pritaikytas elektroninės komercijos realijoms. Straipsnyje taip pat pateikiamos naujo modelio apraiškos ir pagrindiniai principai. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the Lithuanian model of pre-trial resolution of consumer disputes in electronic commerce. The current situation in the resolution of consumer disputes in electronic commerce is discussed and a potential model for pre-trial resolution of such disputes is presented. The article discusses the principles and possibilities for their application in resolving consumer disputes in electronic commerce. The article focuses on issues in electronic commerce and their impact on the existing principles governing consumer dispute resolution. Deficiencies in the existing model are described in detail and proposals made on how to modify the model and apply it to the reality of electronic commerce. The article also presents the model’s key principles and their practical implications. [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Subject Area:
Related Publications:
Teisės informatika ir informatikos teisė / Mindaugas Kiškis ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 267 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26345
Updated:
2018-12-17 12:44:04
Metrics:
Views: 5
Export: