Conceptual problems of information society media

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conceptual problems of information society media
Alternative Title:
Informacinės visuomenės informavimo priemonių sąvokos problemos
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2009, Nr. 1, p. 191-204
Keywords:
LT
Medijos / Media; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTTaikant istorinį metodą ir remiantis sistemine Lietuvos teisės aktų analize, straipsnyje nagrinėjamos praktinės teisinio reguliavimo problemos, iškilusios 2006 m. Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinus informacinės visuomenės informavimo priemonių sąvoką. Naujoji samprata buvo suformuota remiantis ankstesnėmis kategorijomis „masinės informacijos priemonės“ (kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijoje), „visuomenės informavimo priemonės“ (kaip ankstesnėse Visuomenės informavimo įstatymo redakcijose), „elektroninės visuomenės informavimo priemonės“ (kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 metų nutarime Nr. 290 „Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tarkos patvirtinimo“), „elektroninė žiniasklaida“ (kaip monografijoje „Žiniasklaidos teisė“) arba „interneto žiniasklaida“ (kaip Žurnalistų etikos inspektoriaus pranešimuose). Teisės aktuose vartojant skirtingas sąvokas susidariusios teisės normų kolizijos apsunkina įstatymų nuostatų aiškinimą ir taikymą, skatina teisinių ginčų atsiradimą.Tuo pat metu aktyvi naujųjų žiniasklaidos formų plėtra reikalauja teisinio reguliavimo aiškumo. Darbe nagrinėjami specifiniai informacinės visuomenės informavimo priemonių požymiai, savitas teisinis statusas, identifikuojamos teisinio reguliavimo spragos ir teikiamos rekomendacijos įstatymų leidėjui. Straipsnio išvadose rekomenduojama pakeisti ankstesnius teisės aktus, kurie nėra suderinti su 2006 m. Visuomenės informavimo įstatymo redakcija ir joje įtvirtinta informacinės visuomenės informavimo priemonės sąvoka. Taip pat konkrečios rekomendacijos teikiamos specifiniams teisinio reguliavimo klausimams – paslėptai reklamai identifikuoti, informacinės visuomenės informavimo priemonių savininkų pranešimams, jų bendrosioms pareigoms vykdyti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinė visuomenė; Informacinės visuomenės informavimo priemonė; Teisinis reguliavimas; Visuomenės informavimas; Visuomenės informavimo priemonė; Visuomenės informavimo priemonės; Žiniasklaida; Information society media; Legal regulation; Media; Provision of information to the public.

ENActive development of new media must be responded with clear and timely changes in legal regulation. The concept of information society media was introduced for the first time in 2006, when a new edition of the Law on provision of information to the public was adopted. The article reviews earlier legislation, systematically analyses Lithuanian legal regulation, and identifies practical problems. The article provides a structural analysis of information society media, which is based on its legal status, identifies weaknesses of the legal regulation and conceptual issues. Conclusions are made that different legal acts are not harmonised, there are conditions for collisions between legal norms, uniform explanation, and implementation of the legal norms is very difficult. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23069
Updated:
2018-12-17 12:33:47
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: