Nacionalinės ekonomikos konkurencingumas globalios ekonomikos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinės ekonomikos konkurencingumas globalios ekonomikos kontekste
Alternative Title:
Competitiveness of national economy in the context of global economy
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2001, Nr. 19, p. 21-29
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTLietuvai integruojantis į pasaulio struktūras (politines, ekonomines, finansines, saugumo ir panašiai), labai svarbūs tampa valstybės konkurencingumo tikslai bei jų pasiekimo strategija. Straipsnio tikslai: atskleisti konkurenciją aiškinančius modelius; parodyti Lietuvos globalų kontekstą; interpretuoti konkurenciją aiškinančių modelių ir „pasaulio panoramos“ tarpusavio sąveiką, atsižvelgiant į Lietuvos specifines sąlygas. Strateginio valdymo metodologijos prasme globalizacija naikina ribas tarp nacionalinės valstybės vidaus ir išorės veiklos sferų, tarp vidaus ir užsienio politikų. Bet kurios nacionalinės ekonomikos vystymosi vektoriais ekonominėje, socialinėje, politinėje, finansinėje, gamybinėje ir kitose sferose tampa pasauliniai globaliniai procesai ir srautai. Nacionalinio vystymosi ir vystymo proceso strategai į tai turi atsižvelgti bei tinkamai įvertinti. Metodologine prasme valstybės konkurencingumo tikslas skrodžia valstybės tikslų hierarchiją vertikalia ašimi. Analizuojant valstybės strateginius tikslus, apie našumą reikia galvoti plačiąja prasme, kuris apima ne tik gyvojo darbo, kapitalo, bet ir išteklių panaudojimo efektyvumą, susiejant visa tai su gyvenimo kokybės gerėjimu. Kiekviena nacionalinė valstybė, siekdama pagrindinio savo tikslo pirmiausia turi rūpintis savo ekonomikos konkurencingumo didinimu. Lietuvoje reformas pirmiausia turime pradėti nuo mega ir makro parametrų. Antra – turime sutvarkyti institucinę struktūrą, kuri perduotų mega ir makro (mezo) lygių impulsus mikrolygiui.Reikšminiai žodžiai: Valstybės konkurencingumas; Globali ekonomika; Informacinė ekonomika; Competitiveness of the nation state; Global economics; Information economics.

ENThe article aims at disclosing some aspects of identification and formation of the competitiveness goals of the nation state. The author states that a successful accomplishment of such a task requires first of all to define the environment within which the nation state acts, i.e. to draw a geoeconomic atlas to be used as an instrument for defining the competitiveness goals of the nation state. The main methodological principle in this area should be the analysis of "world panorama" coupled with national competitiveness strategic goals. The article tries to show that application of such a method vis-a-vis the state entails some aspects, compared to its application to a commercial company. The state is a dual entity, which comprises the elements of both the object and the subject. Therefore the author of the article has resorted in his analysis to the concepts used in political science and synergy. The main conclusion which the author of the article makes without substantiating it with more weighty evidence is that the key goals of any state is protection of the nation, creation of conditions for its self-expression and increase of national competitiveness. The subject, however, requires a further deeper analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37975
Updated:
2018-12-17 10:55:35
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: