Lithuanian educational researchers’ use of the Internet: comparative analysis from the international research viewpoint

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian educational researchers’ use of the Internet: comparative analysis from the international research viewpoint
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 1 (51), p. 106-116
Keywords:
LT
Edukaciniai tyrimai; Edukacinės paslaugos; Interneto šaltiniai; Informacijos paieška; Informacinė kompetencija; Mokymosi aplinka; Transformacijas patirianti šalis.
EN
Educational research; Educational services; Internet resources; Information search; Information competence; Learning environments; Country in transition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami edukologijos krypties mokslininkų naudojimosi internete esančiais informacijos ištekliais tyrimo rezultatai. Tyrimas buvo atliktas trimis etapais (2001, 2002 ir 2004 m.) skirtingose Europos šalyse. Straipsnyje pateikiami tyrimo rezultatai, lyginant su 2002 ir 2004 m. gautus duomenis bei pristatant Lietuvos, kaip šalies, patyrusios greitus pokyčius, ypatumus, juos lyginant su išsivysčiusiomis Europos valstybėmis. Atliktas tyrimas leidžia pastebėti, kad ieškodami informacijos visų tyrime dalyvavusių šalių mokslininkai yra linkę pasirinkti universalias informacijos paieškos priemones; mokslininkai vis dar teikia pirmumą nacionaliniams informacijos portalams ir informacijos šaltiniams internete ir nepakankamai naudojasi tarptautiniais informacijos ištekliais- teminėmis duomenų bazėmis ir informacijos portalais. Atliktas tyrimas leidžia pastebėti mokslininkų naudojimosi internetu tendencijas, tačiau neatskleidžia tokio informacijos vartotojų elgesio priežasčių. Raktažodžiai tekste: edukaciniai tyrimai, edukacinės paslaugos, interneto šaltiniai, informacijos paieška, informacinė kompetencija, mokymosi aplinkos, transformacijas patirianti šalis. [Iš leidinio]

ENThe article aims at providing evidence to demonstrate that the integration of informational and educational services at the university enables higher effectiveness of information databases. The methodology of the research has been grounded in the concept of a learning environment which enables an individual to recognize any environment as his/her learning environment. If the environment is charged with relevant educational aims, the individual attributes more learning possibilities to it. A database, created by the PERINE (Pedagogical and Educational Research Information Network for Europe) project and intended for researchers and PhD candidates, has served as an environment for such learning. This learning environment is considered to be relevant for scientific research, since any process of knowledge creation is grounded in researcher’s learning, comprised of analyzing knowledge created by others and creating one's own knowledge (Martin and Bowden, 1998). The paper introduces the results of the investigation carried out in the frame of PERINE in 2002 through 2004. The results have revealed the practices of researchers’ information search and the change in these habits during the given period.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Priemonių kompleksiškumas siekiant efektyvaus informacinių gebėjimų ugdymo aukštojoje mokykloje / Laima Liukinevičienė, Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 5 (16), p. 63-75.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8928
Updated:
2018-12-17 11:51:13
Metrics:
Views: 56
Export: