Verslumo edukologijos studijų programą įgyvendinančių dėstytojų samprata apie verslumą ir verslumo ugdymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo edukologijos studijų programą įgyvendinančių dėstytojų samprata apie verslumą ir verslumo ugdymą
Alternative Title:
Concepts of entrepreneurship and entrepreneurial training of professors implementing the study programme of educology of entrepreneurship
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 165-176
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama verslumo edukologijos studijų programą įgyvendinančių dėstytojų samprata apie verslumą ir jo ugdymą. Taikyti teoriniai tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, empirinių duomenų rinkimo: struktūruotas interviu bei empirinių duomenų analizės: interviu metu gauti duomenys buvo analizuojami remiantis tradicine (kokybine) teksto analize. Atskleidžiamas nacionaliniuose, ES dokumentuose ir Lietuvos tyrėjų darbuose įvardijamas verslumo ir verslumo ugdymo sampratų įvairumas. Empiriniu tyrimu atskleista, kad dėstytojų verslumo sampratoje galima skirti dvi pozicijas – verslumo siejimas su asmens savybėmis ir gebėjimais, kurie yra nukreipti būtent verslui kurti bei palaikyti, ir verslumo siejimas su bendro pobūdžio brandžios asmenybės savybėmis bei gebėjimais, padedančiais sėkmingai funkcionuoti šiuolaikinėje visuomenėje. Šios pozicijos atitinkamai glaudžiai siejasi ir su dviem verslumo ugdymo sampratos kryptimis – viena, orientuota į kryptingą ugdymą, susijusį su tikslingai į verslą orientuotų gebėjimų ir asmens savybių ugdymu, ir kita, orientuota į bendražmogišką, visapusį asmenybės ugdymą, pagalbą atskleisti asmens stipriausias savybes ir įvairiapusiškai vystyti jo gebėjimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Verslumas; Verslumas, verslumo ugdymas; Verslumo ugdymas; Enterprener; Enterpreneurship; Entrepreneurship, entrepreneurial training, high school.

ENThe article discusses the concept of entrepreneurship and the concept of entrepreneurial training of professors implementing the study programme of educology of entrepreneurship. Theoretical research methods were applied: literature review and document analysis. The collection of empirical data was done with structured interviews. Analysis of empirical data included analysis of the obtained data on the basis of qualitative content analysis. The article presents different definitions of the concepts of entrepreneurship and entrepreneurial training. Empirical research highlighted two positions into which, according to the professors, the concept of entrepreneurship can be divided: linking entrepreneurship to personal qualities and skills that are targeted specifically for business development and support, and the linking of entrepreneurship with the general characteristics of a mature personality and skills to function more successfully in today’s society. These two positions are closely related to the concept of entrepreneurship training also in two directions: one focused on a targeted education, related specifically to business-oriented skills and personal character development, and the other focused on universal, comprehensive character training, helping to reveal the strongest personal qualities and person’s ability to develop in a wide sense. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37812
Updated:
2020-08-09 13:29:29
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: