The Model of career competence and its expression in the contemporary labour world

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Model of career competence and its expression in the contemporary labour world
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 85-99. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karjera; Modelis; Kompetencija; Darbas; Career; Competence; Model; Labour.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Karjera / Career; Kompetencijos / Competencies; Modelis.
EN
Competence; Labour; Model.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra pagrįsti karjeros kompetencijos modelį ir atskleisti jo pasireiškimo šiuolaikiniame darbo gyvenime tendencijas. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje pristatoma darbinės veiklos pokyčių, kurie lemia naujus reikalavimus asmeniui siekiant karjeros, analizė. Antrojoje dalyje apibrėžiama karjeros kompetencijos sąvoka ir pagrindžiamas karjeros kompetencijos modelis. Trečiojoje dalyje pristatoma karjeros kompetencijos modelio pasireiškimo šiuolaikiniame darbo pasaulyje tendencijų analizė. Daromos išvados, kad darbo pasaulio pokyčiai, kurie pasireiškia darbo jėgos, krūvio, darbo tipo ir organizacinių struktūrų pokyčiais, nurodo naujus reikalavimus asmeniui siekiant karjeros. Karjeros kompetencija straipsnyje apibrėžiama kaip gebėjimų ir asmeninių savybių sistema, būtina šiuolaikiniame darbo pasaulyje, kuri gali būti sėkmingai taikoma žmogaus praktinėje veikloje. Karjerai reikalingi gebėjimai ir savybės grupuojami į 4 kompetencijų grupes, t.y. asmenines, socialines, mokymosi ir profesines kompetencijas. Toks karjeros kompetencijos modelis gali būti sėkmingai taikomas analizuojant darbo pasaulio specifiką. Analizė atskleidžia, kad reikalavimai, vardinami skelbimuose apie laisvas darbo vietas yra nuoseklia pasiskirstę asmeninės, socialinės, išsilavinimo ir profesinės kompetencijų srityse. Juose pateikiami gana standartiniai reikalavimai kandidatui, t.y. darbo patirtis, aukštas išsilavinimas, užsienio kalbų žinojimas ir darbo kompiuterio įgūdžiai. Lietuvos ir užsienio kompanijų, dirbančių Lietuvoje, reikalavimų būsimiems darbuotojams palyginimas rodo, kad užsienio kompanijos kelia daugiau reikalavimų ir jie yra įvairesni.

ENThe article seeks to substantiate the Model of Career Competence and disclose tendencies of its use in a contemporary work life. The article consists of three parts. The first part introduces analysis of changes in work activities inducing new requirements for individuals seeking a career. The second part defines the concept of a career and substantiates the model of career competence. The third part presents analysis of tendencies of its use in a contemporary work life. Findings show that changes in work life, i.e. labour force, work loads, work type, and organisational structures, induce new requirements for individuals who seek a career. Career competence is defined as a set of skills and personal characteristics that are necessary in contemporary professional world and may be successfully used in professional activities. Skills and personal characteristics are grouped in 4 sets of competencies: personal, social, educational, and professional. Such model of career competence may be successfully used analysing specificities of professional world. The analysis shows that requirements listed in job ads consistently distribute among personal, social, educational, and professional groups of competencies. They communicate pretty standard requirements for applicants: work experience, higher education, foreign languages, and computer skills. The comparison of job requirements of Lithuanian and foreign companies acting in Lithuania shows that foreign companies have more requirements for job applicants and they are more different.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9372
Updated:
2013-04-28 16:57:16
Metrics:
Views: 16
Export: