Lietuvių ir rusų požiūris vienų į kitus : kai kurie etnopsicholingvistinio tyrinėjimo rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir rusų požiūris vienų į kitus: kai kurie etnopsicholingvistinio tyrinėjimo rezultatai
Alternative Title:
Attitudes of the Lithuanians and Russians towards one another: on the outcome of ethnopsycholinquistic research
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2004, Nr. 2, p. 17-27
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Rusai / Russians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - Vilniaus lietuvių ir rusų vyresniųjų klasių moksleivių etninė identifikacija ir požiūris į kitas etnines grupes. Tikslas - atskleisti svarbiausius etninius stereotipus ir įvaizdžius; nustatyti, kuo skiriasi rusų ir lietuvių požiūriai į "savą" ir "svetimą"; kaip skirtingų etninių grupių traktuojamos etninės ribos vienoje (Lietuvos) teritorijoje. Metodas - kompleksinis etnopsicholingvistinis, vienijantis du suvokimo lygmenis: sąmoningą ir neįsisąmonintą. Tyrinėjimas atliktas apklausiant 200 moksleivių; apklausos pagrindas - autorių sudaryta anketa su atvirais ir uždarais klausimais. Išvados - lietuviai ir Lietuvos rusai savo etninę grupę, savo erdvę ir "svetimą" suvokia gana skirtingai; taip pat skiriasi sąmoningos ir neįsisąmonintos kiekvienos apklaustųjų grupės nuostatos. Lietuviai iš esmės aiškiau įsivaizduoja savo vietą pasaulyje, o jų erdvės ribos jiems yra itin svarbios ir griežtos; kartu jie yra tolerantiškesni kitų atžvilgiu ir ramiau nusiteikę savo etninės grupės atžvilgiu. Rusai savą erdvę suvokia labai miglotai, užtat jų etninė identifikacija jiems yra labai svarbi, jie liguistai reaguoja į kitų tautų atstovus ir jaučia grėsmę savo etninės grupės egzistavimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuviai; Rusai; Psicholingvistiniai tyrinėjimai; Tautinis identitetas; Nacionaliniai santykiai; Lithuanians; Russians; Psycholinguistic research works; National identity; National relations.

ENThe article explores the issue on ethnic stereotypes and images of the Lithuanians and Lithuanian Russians of senior grades in schools. The analysis has been based on the outcome of ethnopsycholinguistic research carried out in Lithuania in 1999-2000. The basis for the techniques of the research was author made questionnaire containing open and hidden questions (open questions explored the evaluations of the representatives of their own and foreign nation, the characterization of interethnic problems and their possible solutions, the attitude towards its own and foreign ethnic culture, while "closed" questions were hidden in the stimuli of the associations to which respondents had to present a range of free associations). By this method we are permitted to analyze not only conscious approaches but their unconscious level as well. 200 schoolchildren (at a hundred of schoolchildren from Lithuanian and Russian schools in Vilnius) at the age between 16 and 18 were involved. On the basis of the investigation the supposition could possibly be made that there is quite an amount of differences in perceiving by the Lithuanians and Lithuanian Russians their own and "foreign" ethnic group and space; also differences in conscious and unconscious approaches obtained from the questionnaire of either group exist. The Lithuanians possess a more clarified view of their place in the world, and the boundaries of their space are of great importance to them and they are more clearly defined; simultaneously they are more tolerant with respect to others and possess a more solid attitude towards their ethnic group. Otherwise Russians have a very dim realization of their space and their ethnic identification is of utmost importance to them, they demonstrate a very sickly response towards the representatives from other nation and constantly feel a threat for the existence of their ethnic group. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15984
Updated:
2018-12-17 11:23:25
Metrics:
Views: 21    Downloads: 7
Export: