Lietuvos rusų komunikacinė elgsena asociacinio eksperimento situacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos rusų komunikacinė elgsena asociacinio eksperimento situacijoje
Alternative Title:
Communication reactions of Lithuanian Russians in a word-association experiment
In the Journal:
Filologija. 2005, Nr. 10, p. 5-12
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos rusai; Rusų kalba; Komunikacija; Russians; Language; Communication.
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; rusai; Rusų kalba / Russian language.
EN
Language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami 500 anketų tyrimo remiantis „Lietuvos rusų asociaciniu žodynu“ rezultatai. Stimulu vartoti 105 žodžiai, respondentams svarbūs kultūrine prasme. Tyrime dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų 17–25 metų studentai, kuriems rusų kalba – gimtoji. Gautos medžiagos analizė leidžia apibendrinti tipiškas Lietuvoje gyvenančių rusų kalbos vartotojų charakteristikas, taip pat kalbine prasme suformuotos asmenybės komunikacinio elgesio tipus. Visą ryšių, rastų žodžių formų porose S>R (stimulas>reakcija), R>S (reakcija>stimulas), įvairovę galima apibūdinti viena predikacine sąvoka, t. y. visas asociatyvinis-verbalinis tinklas organizuojamas predikacijos principu. Respondentų atsakymuose išskirti 4 sintaksiniai tipai: predikacija, nominacija, alokacija, vertinimas. Didelę žodžių junginių S>R dalį sieja sintagminiai santykiai (80–75%), mažesnę dalį (20–25%) paradigminiai. Be anketų su aiškiai išreikšta predikacijos taktika, pasitaiko atsakymų, turinčių po 2–3 reakcijas į vieną stimulą. Kai kurie respondentai įžvelgdavo tiesioginį stimulo ir reakcijos ryšį, todėl ankstesnis stimulas sukeldavo reakciją sekančiam. Pasitaikė nemotyvuotų atsakymų, kurie, mūsų nuomone, neturi loginio ryšio, kartais respondentai vengdavo atsakyti. „Lietuvos rusų asociaciniame žodyne“ individualios komunikacinio elgesio ypatybės paslėptos, tačiau jos ryškiai atsiskleidžia analizuojant kiekvieną anketą. Kadangi respondentai anketos pradžioje žymėjo savo lytį, toji informacija padėjo atskleisti „moteriškų“ ir „vyriškų“ atsakymų specifiką, jų intelekto lygį.

ENThe article gives details of a word-association experiment conducted as part of the creation of a “Lithuanian Russian Associative Dictionary”, which gives researchers a unique opportunity to look into the world view of today’s Lithuanian Russians and to note the world view and psychology that it represents. In the word-association experiment, tertiary students in Lithuania aged 17–25, whose native language is Russian, were asked to react to 105 stimulus words, which, in the opinion of the authors, are culturally significant to the Russian linguistic consciousness. The article discusses the reaction of the participants to the stimuli: adding the predicate to formulaic propositions (to speak – the truth); reacting to an expressed predicate (good – wins), locative predications (guest – at home), assigning adjectival attributes to a noun (forest – green) and so forth. The results of the word-association experiment also revealed differences between the reactions to stimulus of males and females.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/409
Updated:
2018-12-20 23:03:57
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: