Globos namuose dirbančių pedagogų profesinės kompetencijos didinimas: seksualinio smurto prevencijos aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globos namuose dirbančių pedagogų profesinės kompetencijos didinimas: seksualinio smurto prevencijos aspektas
Alternative Title:
Development of foster home pedagogues' professional competence: aspect of sex abuse prevention
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2007, Nr. 3, p. 59-64
Keywords:
LT
Kompetencija; Pedagogų kompetentingumas; Seksualinis smurtas; Vaikų globos namai.
EN
Children care home; Children's foster home; Competence; Competence of teachers; Sexual abuse.
Summary / Abstract:

LTVaikystėje asmenybės savybės, socialiniai įgūdžiai, lemiantys pastovumą, teigiamą dorovinę orientaciją, gyvybingumą bei tikslo siekimą, perimamos vertybės ir normos. Vaikai, gyvenantys globos namuose, pirmiausia to mokosi iš pedagogų, kurie rūpinasi jų fizine raida bei bando sudaryti sąlygas ne tik sklandžiam, bet ir būtinam vaikų psichoemocinės ir socialinės raidos vyksmui, kai vaikai įgyja gebėjimus, reikalingus kasdienio gyvenimo sunkumams įveikti bei apsisaugoti nuo smurto. Vaikai, gyvenantys globos namuose, turi daugiau teigiamos ir neigiamos seksualinės patirties nei kiti jų bendraamžiai. Ši situacija skatina globos namų pedagogų akylumą, kad būtų galima laiku identifikuoti vaiką, kuris nukentėjo nuo seksualinio smurto, ir laiku suteikti jam būtiną socioedukacinę pagalbą, siekiant sumažinti smurto sukeltus padarinius. Socioedukacinės pagalbos teikimas bešeimiams vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinio smurto, reikalauja profesionalaus vaikų globos namų pedagogo pasirengimo ir orientuoja į nuolatinį tobulėjimą (tobulinimąsi), gilinant turimas bei įgyjant naujų žinių, susijusių su minėtos pagalbos teikimu. Tyrimo tikslas - išanalizuoti vaikų globos namų pedagogų profesinės kompetencijos didinimo ypatumus, teikiant socioedukacinę pagalbą vaikams, patyrusiems seksualinį smurtą. Tyrimo rezultatai. Šiuolaikinė vaikų globos namų auklėtojų ir socialinių pedagogų profesinė kompetencija yra praktinės mokymo(si), pedagoginės, psichologinės ir socialinės kompetencijų išdava, susijusi su teisingų sprendimų priėmimu bei iniciatyvumu (visokeriopa pagalba ugdytiniui). Vaikų globos namų pedagogų kompetencijos didinimas, o kartu ir profesinės veiklos sėkmė priklauso nuo socialinės ir kultūrinės globos įstaigos aplinkos.Minėtoji aplinka globos namų pedagogams padeda pasirinkti veiklos prioritetus, nustatyti jų vertę siekiant numatytų tikslų - teikiant socioedukacinę pagalbą seksualinį smurtą patyrusiems vaikams. Taip pat didelę įtaką globos namų pedagogo profesinės kompetencijos didinimui turi pedagogo asmenybė bei asmeninės savybės. Pedagogas, sąmoningai žiūrintis į savo asmenybės ir profesinį tobulėjimą, priimantis brendžius profesinius sprendimus, gali tikėtis sėkmingų profesinės kompetencijos didinimo rezultatų. Vaikų globos namų auklėtojų ir socialinių pedagogų kompetencijos tobulinimo galimybės tiesiogiai susijusios su dalyvavimu teoriniuose mokymuose, bendradarbiavimu su kolegomis, dirbančiais toje pačioje globos institucijoje, bei su kitų sričių specialistais, įgytos patirties analizavimu ir pan. [Iš leidinio]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89490
Updated:
2021-03-04 09:26:12
Metrics:
Views: 12
Export: