Linking manager-related factors to the level of market orientation in a company

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Linking manager-related factors to the level of market orientation in a company
Alternative Title:
Vadovybės veiksnių ryšys su rinkos orientacijos lygiu įmonėje
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2006, vol. 5, no. 1 (9), p. 131-147
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas rinkos orientacijos lygio įmonėje matavimo ir šį lygį įtakojančių veiksnių nagrinėjimo klausimams. Čia analizuojamas vienas iš marketingo koncepcijos praktinio diegimo variantų – rinkos orientacija, ir ją lemiančios veiksnių grupės. Gilesniam nagrinėjimui pasirinkta su vadovo asmenybe susijusių veiksnių grupė, kuri itin retai susilaukia šią sritį nagrinėjančių marketingo specialistų dėmesio, nes tarsi išeina už įprastų marketingo disciplinos rėmų. Konkrečiai nagrinėjami penki šios grupės veiksniai: asmenybės savybės, poreikiai darbe, vadovavimo stilius, konfliktų sprendimo stilius ir jėgos šaltinis. Tarpdisciplininis tyrimo objektas apsprendė savitą tyrimo metodiką, kuri integruoja penkias kiekvienam veiksniui tirti skirtas metodikas. Empiriniu tyrimu siekiama įvertinti, ar vienodai aukštą rinkos orientacijos lygį pasiekusiose įmonėse pastebimi vadovo asmenybės veiksnių panašumai. Kadangi gautas statistinis šios prielaidos patvirtinimas, autoriai teigia, jog aukštą rinkos orientaciją pasiekusioms įmonėms būdingas tam tikras vadovų asmeninių savybių ir elgsenos būdų rinkinys. Tyrimai atlikti Lietuvos baldų įmonių vadovų apklausos pagrindu, ir atspindi pereinamojo etapo ekonomikos savitumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baldų pramonė; Pereinamoji ekonomika; Pereinamosios ekonomikos; Rinkos orientacija; Valdymas; Economies; Furniture industry; Lithuania; Management; Market orientation; Transition; Transition economy.

ENThe article concentrates on measuring levels of marketing orientation of companies and relationship of this level with manager-related factors. Specifically, such factors as personality traits, manager’s needs at work (motivation), leadership style, conflict-solving style and source of power are analysed. Analysis is performed by using interdisciplinary methodology that allows broadening discussion about market orientation of companies and factors that influence its levels. Findings allow stating companies with similarly high levels of market orientation are also similar by their management-related factors, i.e. there is a favourable combination of these factors that well matches high levels of market orientation. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4121
Updated:
2018-12-17 11:38:33
Metrics:
Views: 25
Export: