Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos kompleksinio vertinimo sistemos formavimo prielaidos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos kompleksinio vertinimo sistemos formavimo prielaidos Lietuvoje
Alternative Title:
Assumptions for designing corporate SME performance measurement system in Lithuania
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2014, Nr. 1 (9), p. 270-280
Keywords:
LT
Kompleksinio vertinimo sistema; Kompleksinis SVV veiklos vertinimas; Mažosios ir vidutinės įmonės; SVV; Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės; Veiklos; Veiklos vertinimas; Veiklos vertinimo problematika; Veiklos vertinimo vystymasis; Įmonių veikla; Įmonių veiklos vertinimo sistema.
EN
Corporate SME performance measurement; Cross-compliance performance assessment system; Development of performance assessment; Measurement system of SME performance; Performance assessment; Performance of enterprises; SMEs; Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje ekonomikoje smulkusis ir vidutinis verslas (toliau – SVV) vaidina svarbų vaidmenį. SVV subjektai yra gausiausia šalies socialinė ekonominė grupė. Artimiausios ES prognozės numato SVV augimą visuose veiklos sektoriuose, lygiagrečiai dėl ES iniciatyvos SVV atžvilgiu mažės finansinių duomenų prieinamumas. Lietuvoje atliekamas SVV išorinis veiklos vertinimas jau adaptavosi prie prognozuojamų pokyčių, tačiau vidinės SVV veiklos vertinimo sistemos dar nėra adaptuotos. Atliekamu tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar yra prielaidos veiklos kompleksinio vertinimo formavimui. Kompleksinio veiklos vertinimo poreikis SVV įmonėms gali būti nustatomas analizuojant Lietuvos smulkiose įmonėse atliekamą veiklos vertinimą. Analizė atskleidžia dabartinį įmonių veiklos vertinimą, leidžia matyti trūkumus bei privalumus ir pagal tai spręsti apie kompleksinio veiklos vertinimo formavimo prielaidas bei galimybes Lietuvos SVV įmonėse. Remiantis atlikto empirinio tyrimo rezultatais atskleista, jog Lietuvos smulkioms įmonėms būdinga SVV veiklos vertinimo procesų problematika: vidinės komunikacijos lygis įmonėse nėra pakankamas, veiklos vertinimo procese statiškumo daugiau nei adaptyvumo ir dinamiškumo, finansinių ir nefinansinių veiklos vertinimo rodiklių balansas nėra tolygus. Nors didžioji dalis tvariai augusių įmonių atitinka SVV veiklos vertinimo procesui keliamus reikalavimus, tačiau tuo pačiu susiduria ir su SVV vertinimui būdinga problematika, kuri vis dar nėra išspręsta. Tai leidžia daryti išvadą, jog smulkioms Lietuvos įmonėms veiklos kompleksinio vertinimo sistemos formavimas yra aktualus bei tikslingas, prielaidos veiklos kompleksiniam vertinimui formuoti yra palankios. [Iš leidinio]

ENCurrent EU economic forecast predicts SME growth in productivity, employment and added value meaning the importance of SME's role in economic will grow as well. External SME's performance evaluation has already adapted to EU initiative changes regarding small business tending to reduce administrative burden thus limiting the accessibility of financial data, though internal performance measurement still has not changed and adapted. Research object – Lithuanian SME‘s performance measurement systems. Preferably than presenting a comprehensive overview of SME‘s performance measurement literature, an article applies to a targeted selection of related material that provide a review about SME‘s performance measurement topic and development. System analysis, synthesis, comparative historical and generalisation methods are used for an overview of performance measurement systems. Empirical research is performed using survey method, for data evaluation descriptive statistics method as well as qualitative (systematization, classification, causal, functional and structural links analysis) and quantitative data analysis (quantitative indicators calculation) was applied. Based on empirical research results the main problems of performance measurement processes in Lithuanian small and medium companies are submitted in the framework below: the level of internal communication is insufficient, performance measurement process is more static than adaptive and dynamic, the balance of financial and non-financial performance measurement indicators is saltatory. This enables to conclude that the formation of corporate performance measurement system is actual and expedient, the assumptions for designing corporate performance measurement system are conducive. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56056
Updated:
2020-11-11 14:54:05
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: