Integrating analytical techniques with business strategic decision-making

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Integrating analytical techniques with business strategic decision-making
Alternative Title:
Analitinių metodikų integravimas verslo strateginiams sprendimams priimti
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 66, p. 19-29
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Valdymas / Management; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje verslo aplinkoje vykstantys pokyčiai verčia įmones ieškoti naujų analitinių melodikų sėkmingai verslo plėtrai pagrįsti. Tikėtina, kad daugelis pereinamosios ekonomikos laikotarpio šalių įmonių perims pasaulyje naudojamas ir jau pasiteisinusias metodikas, pagrindžiančias strateginius sprendimus. Analizė parodė, kad dažniausiai Vakarų šalyse įmonės taiko PIMS programos duomenų bazes verslo portfelio matricoms konstruoti. SPACE matrica leidžia nustatyti įmonės strateginę poziciją, lemiančią galimas strateginių sprendimų alternatyvas. Analizuojant strateginės pozicijos įtaką verslo įmonių strateginiams sprendimams, 28 įmonės išorės ir vidaus aspektų (veiksnių) tinkamas išskyrimas, jų grupavimas ir įvertinimas turi padėti pasirinkti esamai strateginei pozicijai optimalias strategines alternatyvas tolimesnei įmonės plėtrai. Strateginių veiksnių, susijusių su konkurenciniu pranašumu, pasirinkimas ir įvertinimas, priklauso nuo duomenų bazės patikimumo ir subjektyvių sprendimų priėmėjų charakteristikų. Todėl Lietuvos įmonėms, siekiančioms konkuruoti globalioje rinkoje, būtina taikyti šiuolaikines analitines metodikas, padedančias identifikuoti konkurencinę poziciją.Analizė parodė, kad sprendžiant Lietuvos pieno pramonės įmonių veiklos konkurencingumo didinimo galimybes Europos Sąjungos ir pasaulio rinkose, būtina įtraukti analitinių metodikų naudojimą į strateginių sprendimų priėmimo procesą. Atliktas tyrimas rodo, kad tirtų įmonių konkurencinėms pozicijoms gerinti ypatingą reikšmę turi vidinių veiksnių konkurencingumo didinimas atsižvelgiant į egzistuojančių ir galimų palankių panaudojimą Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Analitinės metodikos; Konkurencingumas; Konkurencinis pranašumas; Sprendimų priėmimas; Strategija; Verslo strateginiai sprendimai; Analytical techniques; Business strategic decision; Competitive advantage; Competitiveness; Decision making; Lithuania; Strategy.

ENThe paper offers a discussion about the impact of strategic position on strategic decision-making. Many transitional countries are solving the problem of criteria, their selection and evaluation for successful competition in the global environment. The theoretical aspects of the application of analytical techniques in strategic decision-making and the ways how strategic decisions, based on these techniques, should be made by Lithuanian dairy product producers are discussed. The analysis shows that adaptability is the essential characteristic of decision making for the future of an enterprise, up-to-date techniques should be included into strategic thinking. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34423
Updated:
2018-12-17 11:26:10
Metrics:
Views: 21
Export: