Tyrinėjimai Dovainonyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tyrinėjimai Dovainonyse
Alternative Title:
Excavations in Dovainonys
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2011, t. 37, p. 87-152
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dovainonių pilkapynai; Archeologiniai tyrinėjimai; Pilkapiai; Degintiniai kapai; Senovės gyvenvietės; Dovainonys barrow cemeteries; Archaeological excavations; Barrows; Cremations; Old settlements.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Senovės gyvenvietės.
EN
Cremations; Dovainonys barrow cemeteries; Old settlements.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas dviejų Dovainonių kaimo (Kaišiadorių r.) pilkapynų archeologiniams tyrinėjimams. Aptariami paminklai - tai anksčiau bendru Dovainonių I vardu vadinti dabartiniai Dovainonių, Kapitoniškių I-V bei dabar jau sunaikintas netoli buvęs Dovainonių II pilkapynai. Juose archeologiniai tyrinėjimai vykdyti 1908 (T. Daugirdo), 1932 (E. Volterio, C. Engei, J. Puzino ir K. Meko) bei 1953 m. (A. Tautavičiaus). Tyrinėjimų ataskaitos ir radiniai pateko į įvairius archyvus ar muziejus, dalis medžiagos pradingo. Siame straipsnyje duomenys apie Dovainonių pilkapynus susisteminami ir skelbiami. Daug dėmesio skiriama ne tik ištirtų objektų ir aptiktų radinių analizei, bet ir pilkapynų aplinkos kraštovaizdžio kaitai bei kasinėjimų eigai ir metodikai. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to the archaeological excavations at the two barrow cemeteries in Dovainonys village (Kaišiadorys District), namely the present-day Dovainonys - Kapitoniškės I-V barrow cemeteries, which had all together been previously called Dovainonys I, as well as nearby Dovainonys II barrow cemetery, which has now been destroyed. Excavations were conducted at them in 1908 (T. Daugirdas), 1932 (E. Volter, C. Engei, J. Puzinas, and K. Mekas), and 1953 (A. Tautavičius). The excavation reports and finds are preserved in various archives and museums but some of them have disappeared. This article systématisés and publishes the data about the Dovainonys barrow cemeteries. It focuses not only on an analysis of the investigated objects and discovered finds but also the changes in the landscape in the vicinity of barrow cemeteries and the course and methods of the excavation. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36786
Updated:
2018-12-17 13:11:27
Metrics:
Views: 68    Downloads: 50
Export: