Čiobiškio ir Rusių Rago pilkapynų tyrinėjimai 1963-1964 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiobiškio ir Rusių Rago pilkapynų tyrinėjimai 1963-1964 metais
Alternative Title:
Investigations into Čiobiškis and Rusių Ragas barrow cemetery in 1963-1964
Keywords:
LT
Geležies amžius; Čiobiškis; Širvintos; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTPlačiausiai tyrinėti Rytų Lietuvos pilkapynai Širvintų rajone yra Čiobiškyje ir Rusių Rage. Čia 1963–1964 m. Lietuvos istorijos institutas (vad. R. Volkaitė-Kulikauskienė) ištyrė 14 pilkapių. Straipsnyje pateikiami pagrindiniai šių tyrimų rezultatai. Čiobiškio pilkapyne ištirti 5 pilkapiai (A–E), kuriuose rasti 23 degintiniai žmonių kapai, Rusių Rago pilkapyne – 8 pilkapiai (A–H), rasti 6 griautiniai ir 2 degintiniai (pilkapiai C ir G) žirgų kapai, Rusių Rago – Žvagakalnio pilkapyne – 1 pilkapis (A), rasti 4 degintiniai žmonių kapai. Dauguma kapų buvo su Rytų Lietuvos pilkapynams būdingoms įkapėmis. Pilkapis piltas konkrečiam kapui, jį įrengiant sampilo centre ant pagrindo ar kiek aukščiau jo. Kapui iškasama nedidelė bei negili duobutė, į kurią supilami iš laužavietės išrinkti kauliukai bei apdegusių įkapių liekanos. Vėlesni kapai dažnai būna įrengti net sampilo pakraštyje ar jį juosiančiame griovyje. Tuo pačiu laikotarpiu gyvavo paprotys atskiroje pilkapių grupėje laidoti žirgus (Rusių Rago pilkapynas). Sprendžiant pagal ankstyviausią Rusių Rago–Žvagakalnio pilkapyną, jį palikusi bendruomenė susidėjo iš kelių šeimų, kurių kiekviena laidodavo mirusiuosius atskirame pilkapyje. Nors didžioji vėlesniuose Čiobiškio ir Rusių Rago pilkapynuose palaidotųjų dalis irgi yra eiliniai bendruomeninkai, socialinė diferenciacija pažengusi žymiai toliau. Kapuose atsiranda turtingesniems skiriamų dirbinių (skandinaviški ietigaliai, botkotis). Šiuose pilkapynuose aptikti kapai rodo palaipinę vietos bendruomenės raidą nuo I tūkst. antros pusės iki Lietuvos valstybės kūrimosi laikų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Žirgų kapai; Geležies amžius; East Lithuania Barrow Culture; Horse burials; Iron Age.

ENBarrow cemeteries of East Lithuania in Širvintai region that have been investigated most thoroughly are in Čiobiškis and Rusių Ragas. In 1963–1964 the Lithuanian Institute of (head R. Volkaitė-Kulikauskienė) investigated 14 burial mounds there. The article presents main results of the investigation. Five burial mounds (A–E) in which 23 cremation human graves were found were investigated in Čiobiškis barrow cemetery, 8 burial mounds in Rusių Ragas barrow cemetery (A–H), 6 inhumation and 2 cremation (burial mounds C and G) horse burials were found, one burial mound (A) in Rusių Ragas – Žvagakalnis barrow cemetery –. 4 cremation human burials were found. Most burials were found with burial items characteristic of barrow cemeteries of East Lithuania. The burial mound was piled for a specific burial, arranging it in the centre of the earth pile on the bases or somewhat higher. A small and shallow hole was dug for a grave into which bones collected from the fire site and the remains of burned burial items were placed. Later graves were often made on the edge of the earth pile or in the ditch surrounding it. At the same period the custom to bury horses in separate groups of burial mounds prevailed (Rusių Ragas barrow cemetery). Judging by the earliest barrow cemetery of Rusių Ragas–Žvagakalnis, the community that left it consisted of several families each of which buried the dead in a separate barrow mound. Though the largest part of the people buried in later barrow cemeteries of Čiobiškis and Rusių Ragas were also ordinary members of the community, social differentiation was advanced much further. Items attributed to richer individuals were found in the graves.

ISBN:
9955589000
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2077
Updated:
2013-04-28 15:36:07
Metrics:
Views: 54
Export: