Исследование восточно литовского кургана XIII века с кремацией у д. Ашмянец

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Исследование восточно литовского кургана XIII века с кремацией у д. Ашмянец
Alternative Title:
  • XIII a. Rytų Lietuvos pilkapio su degintiniais kapais prie Ašmianėlio kaimo tyrinėjimai
  • Investigation of the 13th century barrow containing the cremations in the East Lithuania near the village of Ašmianėlis
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2001, t. 21, p. 413-420
Keywords:
LT
Rytų Lietuva; Degintinis kapas; Ašmianėlis.
EN
East Lithuania; Barrow containing; Cremation; Ašmianėlis.
Summary / Abstract:

LT1999 metais prie Ašmianėlio kaimo (Gardino sritis, Smurgainių rajonas) buvo pakartotinai kasinėta 43 pilkapių grupė, esanti netoli Neries upės šalia sakralinio riedulio. Joje buvo tyrinėtas vienas didžiausių pilkapių, kuriame rasta ne mažiau kaip 9 degintiniai kapai, aptikti ant pagrindo. Tarp įkapių rasta ne mažiau kaip dešimt žiestų indų šukių (pav. 1), daugybė metalo dirbinių: ginklų, buities reikmenų, papuošalų. Iš ginklų - kalavijas su makštų galų apkalu, buožės viršūnė (pav. 2), 7 kirviai (pav. 3: 2-8), 6 ietigaliai (pav. 4), 3 pentinai su žvaigždutėmis (pav. 5), 13 peilių (kai kurie jų koviniai) (pav. 6:2.4,6-15); 2 skustuvai (pav. 6:1, 5) ir pjautuvas (pav. 3:1). Taip pat aptikta geležinių grandžių, dirželio apkaustas, skiltuvų su titnagu, apvalių ir stačiakampių apkaustų su kniedėmis (pav. 7), varinių ar bronzinių žvangučių, raktas-amuletas. Tarp papuošalų minėtini žiedų, apyrankių, antkaklės fragmentai (pav. 8-9). Nustatyta, kad du kapai greičiausiai yra moterų, o vienas - paauglio. Įkapės datuojamos XIII a. pirmąja puse arba viduriu, nors iki šiol buvo manoma, kad Rytų Lietuvoje pilkapius pilti nustojo XII amžiuje. [Iš leidinio]

ENIn 1999 near the village of Ašmianėlis in Smurgainiai region, Gardin area there was found repeatedly the group of barrows containing 43 barrows located not far from Neris river, near the sacral stone. There was investigated one of the biggest barrows. There were at least 9 cremations found on the bottom. Among the burial items there were found ten vessels made of clay, also many iron artefacts: weapons, household articles, ornaments, the weapon belongings: a sword with the chape mace, 7 axes, 6 spearheads, 3 spurs with a starshaped spike, 13 knives (some of them for battles), 2 razors and sickle. Among the household articles there were iron hooks, belt binding, strike-irons with a flint, rounded and rectangle bindings with rivets, copper or bronze bells, a keyamulet. Among the ornaments there were notable rings, bracelets, fragments of neck-rings. Two burials may be identified as belonging to female individuals and one as of a adolescent individual. The burial items dates to the first half or the middle of the 13th century despite it is presumed until now that the barrows of the East Lithuania are to be dated by those piled in the 14th century. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15852
Updated:
2018-12-17 10:52:34
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: