Lithuanian artifacts in the collection of the Department of Balt Archaeology in State Archaeological Museum in Warsaw

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian artifacts in the collection of the Department of Balt Archaeology in State Archaeological Museum in Warsaw
Alternative Title:
Radiniai iš Lietuvos Varšuvos Valstybinio archeologijos muziejaus baltų archeologijos skyriaus kolekcijoje
In the Journal:
Archaeologia Lituana . 2009, t. 10, p. 84-114
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
archeologiniai radiniai; archeologijos mokslo istorija; muziejai; Vilniaus kraštas; Lietuvos paminklai; radiniai; rinkinys; Valstybinis Archeologijos muziejus Varšuvoje
EN
archaeological findings; history of archaeology; museums; Vilnius Land; Lithuanian sites; artefacts; collection; State Archaeological Museum in Warsaw
Summary / Abstract:

LTVaršuvos valstybinio archeologijos muziejaus Baltų archeologijos skyriuje yra maždaug 1200 radinių iš Lietuvos (įskaitant fragmentus) - papuošalų bei aprangos detalių, ginklų, darbo įrankių bei molinių puodų ir daugiau kaip 2900 keramikos fragmentų. Radiniai kilę iš 43 vietovių - kapinynų, piliakalnių. Yra atsitiktinių radinių. Kai kurie radiniai nėra tiksliai lokalizuoti. Jie aprašyti kaip kilę iš Vilniaus regiono arba Žemaitijos. Taip pat yra radinių, kurių radavietė apibūdinama kaip "kažkur Lietuvoje“. Paplitimo žemėlapis (1 pav.) rodo objektų koncentraciją centrinėje bei Rytų Lietuvoje ir radinių pasiskirstymą Žemaitijoje. Lietuviškąjį Baltų archeologijos skyriaus rinkinį sudaro radiniai iš šių muziejų bei kolekcijų: Pramonės ir žemdirbystės muziejaus, Erazmo Majewskio muziejaus, Nacionalinio lenkų muziejaus Rapperswilyje, Varšuvos nacionalinio muziejaus, Tiškevičiaus kolekcijos, taip pat įvairios privačios dovanos (Moszynskio, Przezdzieckio ir kitų). Yra radinių ir iš kasinėjimų, vykdytų tarpukario laikotarpiu (Žvirbliai, Rokantiškės, Mėžionys, Sudota).Varšuvos valstybiniame archeologijos muziejuje esantys radiniai yra plataus laikotarpio - nuo ankstyvojo geležies amžiaus iki viduramžių bei naujųjų laikų. Baltų archeologijos skyriaus lietuviškų radinių kolekcija apima kelis didesnius kapinynų kompleksus (Žvirbliai, Sudota, Mėžionys, Vilkiautinis, Pakalniškės Rokantiškės) bei piliakalnius (Ludwiko Krzywickio kasinėjimai) ir nemažai pavienių atsitiktinių radinių.

ENState Archaeological Museum in Warsaw has in its keeping certain amount of Stone Age finds from nowadays Lithuania and several hundreds of Iron Age artifacts being the subject of this article. In the Department of Balt Archaeology in our Museum there are ca 1200 items from Lithuania (including fragments) – ornaments and costume elements, weapons, tools and clay pots as well as above 2900 pottery fragments (see Appendix). Additionally there are also survived human and animal bones (eg from Żwirble, now Žvirbliai-Vilnius – Iwa- nowska, 2006, s. 130–139) as well as charcoal fragments and textile remains. The finds were recorded in 43 sites including ce- meteries, hill-forts and loose finds, however some them are not located precisely and described only as Vilnius region or Samogitia1. There is also a number of finds from unknown sites situated somewhere in Lithuania (see Appendix nos 44–62). The distribution map (Fig. 1) reveals the concentrations in central and eastern Lithuania and dispersed finds from Samogitia.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21774
Updated:
2018-12-17 12:29:19
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1