M. K. Čiurlionio savaiminio ciklo intencionalumas (neatpažintas ciklas 1904)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. K. Čiurlionio savaiminio ciklo intencionalumas (neatpažintas ciklas 1904)
Alternative Title:
Intentness of M.K. Čiurlionis' spontaneus cycle (unrecognized cycle 1904)
In the Journal:
Čiurlionis ir pasaulis. 2006, 2006, p. 94-106
Keywords:
LT
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Summary / Abstract:

LTMikalojus Konstantinas Čiurlionis iš prigimties buvo linkęs mąstyti cikliškai. Tai pastebėjo ne vienas menotyrininkas. Tačiau užvis labiau šį polinkį liudija paveikslų ciklai. Iš 218 įvardintų paveikslų šiek tiek daugiau nei pusė sudaro ciklus, todėl nelogiška būtų manyti, kad kompozitorius kūrė šimtus atskirų, savarankiškų muzikos kūrinių, o ne ciklus. Vientisa menininko asmenybė skatina susieti įvairias jo kūrybos sritis ir atrasti intencionalias paraleles. M. K. Čiurlionis muzikos kūrinius kūrė protrūkiais, kurie trukdavo palyginti neilgai. Dalis šių kūrinių sudaro stambesnes, daugiadales kompozicijas bei ciklus. Nustatant ciklus belieka kliautis struktūriniu kūrinių lyginimu, analize ir jų įvertinimu ciklo intencionalumo požiūriu (ciklo intencionalumo sąvoka apibūdina tai, ko kompozitorius nepažymėjo, pradedant ciklo struktūros išryškinimu ir baigiant formos bei žanro įvardijimu, taip pat chronologinėmis pastabomis). Šio straipsnio objektą sudaro keturi kompozitoriaus kūriniai fortepijonui, sukurti maždaug (kaip rodo įvairios chronologijos) apie 1904 m.: VL 257, 248, 249, 252. Minėtus keturis kūrinius tarpusavyje sieja bendri intonaciniai, teminiai ir harmoniniai ryšiai, intonacijų reikšmė išryškėja ciklo dalių melodikoje.Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Intencionalumas; Ciklas; Monograma; M. K. Čiurlionis; Intentness; Cykle; Monogrammic.

ENM. K. Čiurlionis' penchant for thinking in a cyclic manner suggests the idea that a considerable part of his works for piano forms spontaneous musical cycles. The composer did not entitle such cycles, however, certain structural features make possible to entitle these unrecognized cycles. The article explores one of such cycles which consists of four pieces. Structural peculiarities of the cycle - a four sound nucleus connection with the parts of the cycle and micro and macro motivation of the keytrame, the logic of the stable monogrammic exposition (es-a-b-c) and transpositional development - made possible to intentionally base the golden section of the cycle and the unmarked parameters of music (tempos, dynamics). The concentric model of the cycle reminding of the sonatas with a mirror reprise written by Romanticists made possible to intentionally "X-ray" the composer's manuscript. It comes to light that the composer was synchronically and by turns writing both monogrammic (Sefaa Esec, Besacas) and non-monogrammic untitled cycle (NC October 1904, Warsaw). In two-fold (monogrammic - non-monogrammic) structural idea of the analyzed cycle seems to have occupied, the composer's entire thinking of the period and intently manifested itself by way of the cycles of different character. The analysis shows that the composer had created the primary continuation of the cycle marked by the untitled works on the earlier written pages of the manuscript. The study of the intentness of the cycle gives a possibility to critically appreciate the editors' attempts to group the composer's works in an artificial way. [From the publication]

ISSN:
1822-9891
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7375
Updated:
2020-08-13 16:19:05
Metrics:
Views: 21
Export: