Neatpažintas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ciklas fortepijonui (1904 m., spalis, Varšuva)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neatpažintas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ciklas fortepijonui (1904 m., spalis, Varšuva)
Alternative Title:
Unindentified Mikalojus Konstantinas Čiurlionis' cycle for piano (October 1904, Warsaw)
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 21, p. 91-107
Keywords:
LT
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – įvardyti iki šiol dar neatskleistą genialaus lietuvių kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kompozicinį ciklą Tyrimo objektą sudaro keturi kūriniai fortepijonui, parašyti 1904 m. spalį Varšuvoje [VL 253, 254, 259, 260]. Tyrimą inicijavo hipotezė, kad kompozitoriaus kūrybinio proceso ypatumai pagimdydavo intuityvius, spontaniškus, savaiminius kompozicinius ciklus, kurių pats kompozitorius dainai neįvardindavo. Tokių ciklų atpažinimo metodologija paremta trimis kriterijais: chronologiniu, teminiu ir binariniu. Pirmasis jų iškelia kūrinių sukūrimo laiko (eiliškumo) bei vietos svarbą, antrasis pažymi teminės-intonacinės vienovės veiksnį, o trečiasis pakeičia tonaliniam ciklui būdingą harmoninį kriterijų binariniu. Pagrindinė tyrimo išvada – išvardyti kūriniai fortepijonui sudaro variantinį-binarinį keturių dalių ciklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Binarika; Binarinis archetipas; Neatpažintas ciklas; Tema; Tonacija; Variantinis; Variantiškumas; Čiurlionis; Binary; Binary archetype; Thematic-intonational; Theme; Tonality; Unreconized cycle; Variance; Čiurlionis.

ENThe goal of this paper is to interpret a compositional cycle by a Lithuanian composer of genius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, which has not been unveiled up to now. The object of the investigation embraces four works for piano written in October 1904 in Warsaw [VL 253, 254, 259, 260]. The investigation has been initiated by the hypothesis - the peculiarities of the composer's creative process would give birth to intuitive, spontaneous, self-contained compositional cycles, often untitled by the composer. The identification methodology of such cycles is based on three criteria, namely: chronological, thematic and binary. The first of them focuses on the importance of time and place when/where his works were written, the second denotes the factor of thematic - intonational unity and the third changes a harmonic criterion characteristic of a tonal cycle for the binary one. The fundamental conclusion of the investigation - the indicated preludes for piano include. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37371
Updated:
2018-12-17 11:26:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: