A Man of modernist vision : M.K. Čiurlionis' palindromic and chromatic constructions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Man of modernist vision: M.K. Čiurlionis' palindromic and chromatic constructions
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Avangardas; Kriptogramos; Kūrybos periodai; Lietuvių muzika; Lietuvių profesinė muzika; Modernisnas; Modernizmas; Muzikinės monogramos; Tapybos ciklai; 20 amžius; Čiurlionis; Avant-garde; Creative period; Cryptograms; Cycles of peintings; Lithuanian music; Lithuanian profesonal music; Modernism; Musical monograms; XX century; Čiurlionis.
Keywords:
LT
Avangardas; Kriptogramos; Kūrybos periodai; Modernisnas; Modernizmas / Modernism; Muzika / Music; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama, kaip XX a. pradžios modernizmo paradigma buvo integruota į lietuvių muzikinę praktiką. Kaip nacionalinė kultūra buvo veikiama modernizmo potyrių? 1904–1909 metai yra Lietuvių muzikos modernizacijos proceso pradžia. Ankstyvasis muzikinio modernizmo etapas susijęs su vėlyvuoju M. K. Čiurlionio kūrybos laikotarpiu (1904–1909). Ryškiausi modernizmo bruožai atsiskleidė vėlesniuose jo kūriniuose, išsiskiriančiuose muzikinės medžiagos formuluote ir refleksija. Kompozicinės struktūros atspindėjo modernistinį požiūrį. M. K. Čiurlionis atsiribojo nuo romantiškų paradigmų, jo kūryboje išryškėjo ekspresionizmo ir konstruktyvizmo bruožai. Fortepijonui skirtų kūrinių eskizus jis realizavo kaip dailininkas, struktūriškai modeliuodamas ir dekoratyviai interpretuodamas kompozicinio teksto detales. Tekstūrinis sluoksnis dažnai konstruotas kaip daugiasluoksnė erdvė, dauginant ar perkeliant įvairius struktūrinius elementus. Specifinėje M. K. Čiurlionio komponavimo technikoje atsiskleidė jo polinkis į kriptografiją. Muzikinių šifrų konstravime ir kompozicinio teksto ženklinime jis naudojo koreliacijų sistemą, kuri liudija apie konceptualų mąstymo pobūdį. M. K. Čiurlionio užrašų knygelėse išliko abėcėlės raidžių ir muzikos šifrai. Tyrimas atskleidžia, kad kompozitorius intuityviai jautė daugelį XX a. moderniosios muzikos tendencijų. Tai atsispindėjo tonalumų chromatizavime, tonų išraiškos plastiškume, disonuojančiose įtampose, skirtingose partitūrų technikose ir grafinėje kompozicijų tekstūroje.

ISBN:
9788362743186
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56929
Updated:
2020-11-22 09:39:22
Metrics:
Views: 12
Export: