Episteminio modalumo raiška : ekvivalentiškumo bruožai anglų ir lietuvių kalbose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Episteminio modalumo raiška : ekvivalentiškumo bruožai anglų ir lietuvių kalbose
Alternative Title:
Is everything translatable? The expression of epistemic modality
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2006, t. 45, p. 97-108. Vertimų pasaulyje
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama nedidelė dalis bandomosios studijos rezultatų, pasvarstymų, kuriuos sukelia lygiagrečiuose tekstynuose surinktos kalbos analizė. Vienas svarbiausių pastebėjimų žvelgiant į modalumo raiškos paraleles originalo ir vertimo tekste – žodynų sudarytojams nereikėtų ignoruoti kalbininkų darbų, kuriuose gvildenama kontrastyvinės semantikos aspektai. Pabrėžiama, kad anglų kalbos veiksmažodžius MIGHT ir COULD nereikėtų laikyti vien veiksmažodžių MAY ir CAN būtojo laiko formomis. Ypač anglų-lietuvių kalbų žodynuose būtina pateikti MIGHT ir COULD kaip modalinius veiksmažodžius, reiškiančius mažą tikrumo ar tikimybės laipsnį ir skirti jiems atskirą žodyno straipsnį su visa reikalinga informacija. Žodynų sudarytojams naudinga atsižvelgti į kalbininkų tyrimų rezultatus bei vertimo praktikos medžiagą ir, pateikiant SEEM-ATRODYTI grupės veiksmažodžius, žodyno straipsniuose skirti atskirą tikimybės reikšmę ir su ja tiesiogiai susijusį specifinį komplementacijos variantą (TO-komplemento sakiniai anglų kalboje ir KAD/Ø-šalutiniai sakiniai lietuvių kalboje). Tikimybės sąvokos konceptualizaciįa, skirianti episteminį būtinumą ir galimumą, yra gana universalus bruožas daugelyje pasaulio kalbų, todėl siūloma lietuvių kalboje griežtai skirti bent jau du tikimybės suvokimo variantus: didelį tikrumo laipsnį, kai beveik neabejojama, ir mažą tikrumo laipsnį, kai labai abejojama. Sprendžiant tarpkalbinį episteminio modalumo raiškos ekvivalentiškumo klausimą iškyla nelengvas uždavinys, kaip suderinti leksiškai ir gramatiškai koduojamos informacijos turinio perteikimą.Reikšminiai žodžiai: Episteminis modalumas; Modalumo ekvivalentiškumas anglų ir lietuvių kalbose; Epistemic modality; Model equivavalence of English and Lithuanian.

ENThe article presents a small part of experimental study results, reflections, which are based on analysis of a language accumulated in parallel corpuses. One of the most important observations concerns parallels in expression of modality in original and translated texts – dictionary editors should not ignore linguists’ works focused on aspects of contrasting semantics. The author emphasizes that English language verbs MIGHT and COULD should not be considered past tense forms of verbs MAY and CAN. Especially in the case of English-Lithuanian dictionary, it is necessary to present MIGHT and COULD as modal verbs, expressing a low degree of certainty or probability, and to devote to them a separate dictionary entry with all necessary information. Dictionary editors would benefit from taking into account results of linguistic research and translation practice material; moreover, editors should provide verbs of SEEM-ATRODYTI group, add to dictionary articles a separate probability meaning and a specific complementing option directly related to it (TO-complementing sentences in English language and KAD/Ø-attendant sentences in Lithuanian language). Conceptual articulation of the concept of probability, which distinguishes between epistemic necessity and possibility, is a rather universal feature of many world languages, for this reason, the author advises to distinguish clearly at least two options of understanding probability in the Lithuanian language: a high degree of certainty, when there are almost no doubts, and low degree of certainty, when doubts are very strong. In resolving the question of inter-lingual expression of epistemic modality, one faces a difficult task of adjusting the transfer of lexically and grammatically coded informational content.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3546
Updated:
2018-12-17 11:45:15
Metrics:
Views: 64    Downloads: 27
Export: