Autoriaus pozicijos švelninimas : tarpdalykiniai ir tarpkalbiniai raiškos priemonių ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Autoriaus pozicijos švelninimas: tarpdalykiniai ir tarpkalbiniai raiškos priemonių ypatumai
Alternative Title:
Hedging in Lithuanian and English Research Articles : a cross – disciplinary and cross – linguistic study
In the Journal:
Kalbotyra. 2008, t. 58 (3), p. 97-108
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - panagrinėti autoriaus pozicijos švelninimo priemonių raiškos galimybes biomedicinos ir humanitarinių mokslų srityse lietuvių ir anglų kalbomis ir nustatyti vyraujančius raiškos ypatumus šiose srityse ir kalbose. Tyrimas parodė, kad egzistuoja pakankamai ryškūs skirtumai tarp disciplinų ir tarp kalbų. Tarpdisciplininis tyrimo aspektas parodė gana ryškų atotrūkį tarp kalbininkų ir medikų kalbos. Kalbotyros straipsniuose anglų kalba (433) sąšvelnių buvo pavartota beveik du kartus daugiau nei medicinos (220). Panaši situacija ir lietuvių kalboje, atitinkamai 230 sąšvelnių kalbotyros straipsniuose ir 106 medicinos straipsniuose. Kalbotyros straipsniuose anglų kalba buvo pavartota 60 skirtingų autoriaus poziciją švelninančių priemonių, o medicinos straipsniuose - 46, lietuvių kalboje santykis buvo 47 ir 29. Šie skirtumai rodo, kad medikai tvirčiau reiškia savo poziciją nei kalbininkai. Taip yra greičiausiai todėl, kad medicinos moksle galima remtis konkretesniais, laboratoriniais tyrimais grindžiamais, todėl ne tokiais hipotetiniais duomenimis, kaip kalbotyroje. Tarpkalbinis tyrimo aspektas atskleidė įdomią tendenciją - tiek medikai, tiek kalbininkai lietuvių kalba savo poziciją reiškia tiesmukiškiau nei anglų kalba. Apžvelgiant raiškos priemonių įvairovę, matyti, kad angliškuose straipsniuose buvo pavartotos 79 skirtingos leksinės priemonės, o straipsniuose lietuvių kalba - 53. Šiuos tarpkalbinius skirtumus galima būtų aiškinti besiskiriančiais sisteminiais kalbų ypatumais, rašymo tradicijomis bei kultūrų skirtumais.Reikšminiai žodžiai: Sąšvelniai; Diskursas; Tarpdisciplininis tyrimas; Hedging; Discourse; Interdisciplinary analysis.

ENHedging is a linguistic strategy frequently employed in scientific writing to diminish the author's commitment to the accompanying proposition and to mitigate claims, thus presenting a proposition as a possibility or probability rather than a fact. This article describes the results of a pilot study on the frequency and variety of hedging devices in Lithuanian and English research articles in two different disciplines (linguistics and medicine). The study is limited to lexical hedges only. The results of a cross - disciplinary study demonstrate that in the field of medicine, researchers tend to hedge less and hence are much more determined in their claims than linguists in both languages. The cross - linguistic study shows that English speaking researchers seem to use significantly more hedging devices than their Lithuanian speaking colleagues in both disciplines. The variety of hedges used in English was also wider than in Lithuanian. Most frequently used hedges in both languages in linguistic articles were adverbs, whereas in medical articles it was modal verbs. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15859
Updated:
2020-11-26 18:21:05
Metrics:
Views: 52    Downloads: 9
Export: