Zu Übersetzungsmöglichkeiten des Modalverbs "müssen" in Epistemischer Lesart ins Litauische

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zu Übersetzungsmöglichkeiten des Modalverbs "müssen" in Epistemischer Lesart ins Litauische
Alternative Title:
Apie vokiečių kalbos modalinio veiksmažodžio "müssen", pavartoto epistemiškai, vertimo galimybes į lietuvių kalbą
In the Journal:
Kalbotyra. 2009, t. 60 (3), p. 14-25
Keywords:
LT
Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTVisi šeši klasikiniai vokiečių kalbos modaliniai veiksmažodžiai turi po keletą reikšmių ir neretai vadinami daugiafunkciniais. Episteminis modalinių veiksmažodžių vartojimas paprastai siejamas su tikimybės ar su kalbos vartotojo spėjimo reiškimu. Kiekvienas epistemiškai pavartotas vokiečių kalbos modalinis veiksmažodis išreiškia vis kitokio laipsnio spėjimą: pradedant netikrumu / galimybe (können) ir baigiant aukštu tikimybės laipsniu (müssen). Straipsnio tikslas - išsiaiškinti, kaip į lietuvių kalbą gali būti ir yra verčiamas modalinis veiksmažodis müssen, pavartotas epistemiškai, ir kokios yra skirtingų atitikmenų vartojimo dažnumo tendencijos. Tam tikslui pasitelkta 100 ištraukų iš šiuolaikinės grožinės vokiečių literatūros, kuriose veiksmažodis müssen pavartotas epistemiškai, ir atitinkamos ištraukos jų vertimuose į lietuvių kalbą. Atliktas žvalgomasis tyrimas parodė, kad visus vertimo variantus galima suskirstyti į keturiolika skyrių, tačiau nemažai atitikmenų vartojami retai ar yra pavieniai atvejai. Dažniausiai vertimuose vartojami veiksmažodis turėti ir modalinis žodis matyt, rečiau - modaliniai žodžiai turbūt ir tikriausiai. Paaiškėjo, kad dalyje vertimų spėjimo reikšmė apskritai nebuvo perteikta, o kai kurie atitikmenys išreiškia ne tą patį - per žemą ar per aukštą - tikimybės laipsnį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Modalinis veiksmažodis mussen; Episteminis jo vartojimas; Vertimo galimybės į lietuvių kalbą: turėti; Matyt; Turbūt; Tikriausiai.

ENAll six classical German modal verbs have more than one meaning and are often called polyfunctional. Epistemic use of modal verbs is usually related to the expression of probability or speculation of the language user. Each German modal verb used epistemically expresses a speculation of a different degree: starting with uncertainty / possibility (können) and ending with a high degree of probability (müssen). The aim of the paper is to ascertain how the modal verb müssen, when used epistemically, may be and is translated into Lithuanian and what the tendencies of usage frequency of different equivalents are. 100 extracts from modern German fiction, in which the verb müssen was used epistemically, and the respective extracts of their translations into Lithuanian were used. The pilot study showed that all translation variants might be classified into fourteen chapters; however, many equivalents are used rarely and occasionally. The translations mainly use the verb turėti [to have] and the modal verb matyt [apparently] and more rarely – modal verbs turbūt [probably] and tikriausiai [surely]. It was ascertained that in some translations the implication of speculation was not conveyed at all, and certain equivalents expressed a different – too low or too high – degree of probability.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20711
Updated:
2018-12-20 23:20:05
Metrics:
Views: 34    Downloads: 3
Export: