Epistemic modality in English and Lithuanian translations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Epistemic modality in English and Lithuanian translations
Alternative Title:
Episteminis modalumas anglų ir lietuvių kalbų vertimuose
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2007, t. 2, p. 90-102
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTŠios kontrastyvinės bandomosios studijos tikslas – remiantis lygiagrečiojo tekstyno metodika trumpai apžvelgti episteminio modalumo raiškos tarpkalbines paraleles: nustatyti, kokie raiškos atitikmenys anglų ir lietuvių kalbose dažniausi, aptarti vertimo ekvivalentiškumo sąvoką ir tipus, atkreipti dėmesį į tarpkalbinę episteminio modalumo reikšmės ir raiškos įvairovę bei jos sąlygojamas problemas Šiame straipsnyje nagrinėjami anglų kalbos modaliniai veiksmažodžiai (may, might, could) ir modaliniai prieveiksmiai (perhaps, maybe), vartojami episteminei galimybei reikšti, bei jų lietuviški ekvivalentai. Apibendrinant gautus preliminarius statistinius duomenis, galima teigti, kad modalumo raiška anglų ir lietuvių kalbose skiriasi. Anglų kalboje episteminis modalumas (episteminė galimybė) dažniausiai koduojamas modaliniais veiksmažodžiais, o lietuvių kalboje modalumo raiška yra labiau leksikalizuota: episteminiai tonai perduodami vartojant modalinius prieveiksmius, dalelytes ar žodžius, kiek rečiau – modalinius veiksmažodžius. Todėl verčiant iškyla nelengvas uždavinys – kaip suderinti leksiškai ir gramatiškai koduojamos informacijos turinio perteikimą ir kaip išlaikyti tą patį modalinės tikimybės laipsnį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Episteminis modalumas; Episteminė galimybė; Lygiagrečiojo tekstyno metodika; Vertimo ekvivalentiškumas; Epistemic modality; Epistemic possibility; Methodology of a parallel corpus; Translation equivalence.

ENThe paper considers the quantitative parameters of translation equivalence between realisations of epistemic modality (epistemic possibility) in English and Lithuanian. Modality, as a grammatical category, will be analysed taking into consideration semantic-syntactic interface. This pilot study is based on the analysis of two parallel corpora: a translation corpus that has been compiled from fiction and the English-Lithuanian Translation Corpus at the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language (http://donelaitis.vdu.lt). The purpose of the analysis is to compare and contrast the syntactic and semantic peculiarities of modal verb and adverb strategies in the two languages that help to express the speaker 's degree of certainty about the truth-value of his/her assertion. The paper also seeks to see what decisions and alternatives are preferred by translators. [From the publication]

ISSN:
1822-5357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19894
Updated:
2018-12-17 12:06:49
Metrics:
Views: 88    Downloads: 38
Export: