Studentų verslumo ugdymo plėtra Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų verslumo ugdymo plėtra Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2010.
Pages:
185 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2010 metais Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete Vadybos katedroje. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of students’ entrepreneurship education in Lithuania 2010 36 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamas studentų verslumo ugdymas instituciniame ir individualiame lygmenyje. Įvertinant šių dienų iššūkius, didėja poreikis aktyvinti studentų nuosavo verslo kūrimą. Tai siejama su įvairiomis priežastimis: žemu studijas baigusių studentų nuosavo verslo kūrimo ketinimų lygiu, verslumo reiškinio menku suvokimu, reikalingos sistemos ugdant studentų verslumą stoka, verslumo ugdymo turinio veiksmingu diegimu. Disertacijoje yra ieškoma atsakymo į tokius klausimus: kokios verslininkams būdingos savybės, vertybės, įgūdžiai ir suvokimas šiuo metu yra svarbiausi; kaip plėtoti studentų verslumo ugdymą instituciniame lygmenyje. Disertacijoje nagrinėjama verslumo ir verslumo ugdymo koncepcijos, jų raida, verslininkams būdingų savybių, vertybių, įgūdžių ir suvokimo ugdymo plėtra. Kadangi verslumas XXa. yra kelių disciplinų tyrimų tema ir yra pateikta daugybė literatūros su skirtingomis verslumo sampratomis, siekiama sugrupuoti žinomą literatūrą apie verslumą pagal pagrindinius požiūrius ir perspektyvas. Siekiama pabrėžti verslumo ugdymo įtaką su verslumu siejamo elgesio rezultatams. Lyginamosios literatūros analizės metodo pagalba išskirtos verslininkams būdingos savybės, vertybės, įgūdžiai ir verslumo suvokimas. Taikant ta patį metodą identifikuotos verslumo ugdymo priemonės instituciniame lygmenyje. Sudarytas studentų verslumo ugdymo modelis, jungiantis įvairius elementus, susijusius su taikomomis instituciniame lygmenyje verslumo ugdymo priemonėmis, kuriomis aktyvinamos verslumo iniciatyvai reikalingos asmens savybės, vertybės, įgūdžiai ir verslumo suvokimas.

ENThe dissertation analyzes the development of students’ entrepreneurship at institutional and individual level. Considering today’s challenges, the need to activate establishment of student own business is becoming more and more important. This is associated with a variety of reasons: low level of intent to establish own business of graduated students, poor understanding of the phenomenon of entrepreneurship, lack of the system required to develop students' entrepreneurship, effective implementation of entrepreneurship development curriculum. The doctoral thesis sought to answer the following questions: what entrepreneurial characteristics, values, skills and understanding are now essential, how to develop students’ entrepreneurship education at institutional level. The doctoral thesis examines the concepts of entrepreneurship and entrepreneurship education, evolution of entrepreneurial characteristics, values, skills and understanding. Since entrepreneurship is a multidisciplinary research theme and there are plenty of literature with different concepts of entrepreneurship, the thesis aimed at classifying of the literature on entrepreneurship within the framework of approaches and perspectives; emphasizing the impact of entrepreneurship education on entrepreneurship-related behavioural outcomes. Applying the methods of comparative analysis of literature, entrepreneurial characteristics, values, skills and understanding of entrepreneurship were identified as well as entrepreneurship education measures at the institutional level. Students’ entrepreneurship education model was created that combines various elements related with the existing tools for entrepreneurship education at institutional level, whereby personal qualities, values, skills and understanding of entrepreneurship required to entrepreneurial initiative are activated.

ISBN:
9789955126287
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35383
Updated:
2022-02-07 20:08:26
Metrics:
Views: 27
Export: