Atskirtys viešųjų erdvių visuomeninėje sampratoje. III dalis : Vilniaus erdvinės struktūros raidos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atskirtys viešųjų erdvių visuomeninėje sampratoje. III dalis: Vilniaus erdvinės struktūros raidos aspektai
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos miesto aplinkos ir kraštovaizdžio struktūrinės bei estetinės kategorijos, atskleidžiant prieštaravimus tarp socialinės urbanizmo prigimties bei dominuojančio ekonominio utilitarizmo. Miesto audinio kaita pateikiama kaip žmogaus meninės, materialiosios bei ekonominės veiklos dalis, atspindinti bendrąsias kultūros bei civilizacijos raidos ypatybes, besiformuojanti veikiant vieningiems evoliucijos dėsniams. Išryškinami būdingi prieštaravimai, nagrinėjamos atsirandančios aplinkos sampratos visuomeninės atskirties priežastys. Kraštovaizdžio elementų formavimo pasekmės analizuojamos remiantis konkrečiais pavyzdžiais. Darbe teigiama, jog didmiesčių plėtra sukelia sunkiai valdomus urbanistinius procesus, kurie lemia aplinkos dehumanizaciją. Rinkos ekonomikos sąlygomis miestų plėtra darosi sunkiai valdoma. Teisinis reguliavimas komplikuoja procedūras. Verslas, ieškodamas išeičių, tampa nesuinteresuotas investicijomis, ieško alternatyvių išeičių. Miestų planavimo procesai galėtų būti geriau reguliuojami decentralizuojant investicijas ir decentralizuojant urbanizaciją. Naujai kuriamieji miesto kvartalai turėtų būti daugiafunkciški. Planavimo dokumentuose nereikėtų griežtai reglamentuoti galimos patalpų paskirties ir galimos veiklos rūšių. Estetiniai aplinkos formavimo principai turėtų būti iš esmės reguliuojami planavimo dokumentais, suteikiant prioritetus viešajam interesui ir darniai plėtrai, tačiau atsižvelgiant į verslo išlikimo ir plėtros realijas.Reikšminiai žodžiai: Atskirtis; Gamtinis karkasas; Miesto erdvinė struktūra; Prieštaravimai; Urbanistinė kompozicija; Exclusion; Exlusion; Natural shell; Objections; Urban composition; Urban spatial structure.

ENThe paper is devoted to analyze the urban environment and landscape structural and aesthetic categories, revealing the contradictions between the social nature of urbanism and the dominant economic utilitarianism. Change the urban fabric as a man of artistic, material and economic activity, reflecting the common culture and civilization, development properties, emergent operation united laws of evolution is expressed. The paper also highlights the inherent contradictions, resulting from the environmental issue in the concept of social exclusion. Landscape elements forming the consequences analyzed on the basis of concrete examples. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24634
Updated:
2013-05-16 12:30:24
Metrics:
Views: 17
Export: