Kraštovaizdžio vizualinės raiškos savitumo apsauga didmiesčio priemiestinėse teritorijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kraštovaizdžio vizualinės raiškos savitumo apsauga didmiesčio priemiestinėse teritorijose
Alternative Title:
Preservation of landscape visual express ion identity in peri-urban areas of metropolis
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2008, t. 32, Nr. 2, p. 103-112
Keywords:
LT
Kraštovaizdis / Landscape; Miesto sociologija / Urban sociology.
Summary / Abstract:

LTDidmiesčių urbanistinės plėtros sąlygomis priemiesčio teritorijų kraštovaizdžio vizualinės raiškos individualumo išsaugojimas tampa aktualiu, bet sunkiai sprendžiamu uždaviniu. Teritorijų planavimo praktikoje vertinant kraštovaizdį dažniausiai apsiribojama tik bendrinių kraštovaizdžio fizinių ar regimųjų savybių aprašymu. Užstatymo plėtra priemiesčio zonose paprastai remiasi tik funkciniais ir struktūriniais planavimo kriterijais. Lietuvos teritorijų planavimo teorijoje ir praktikoje pasigendama kraštovaizdžio bei užstatymo plėtros vertinimo metodo, kuris būtų orientuotas į integruotą kraštovaizdžio vertinimą bei planavimą, paremtą kraštovaizdžio fizinių, regimųjų savybių savita, žmogaus suvokiama vizualine raiška. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jautrumas; Kraštovaizdžio charakteris; Priemiestis; Suvokimas ir vizualinė raiška; Urbanistinė plėtra; Character; Landscape; Landscape character; Perception and visual expression; Peri-urban areas; Sensitivity; Urban development.

ENIn the context of urban expansion the preservation of the individuality of landscape visual expression in peri­urban areas is becoming a very relevant but at the same time hard task. Practice of landscape planning is commonly confined to general physical or visible landscape characteristics and their description. Urban development in peri­urban areas is usually confined to functional or structural planning criteria. Thereby, the Lithuanian theory and practise of territory planning really needs a method of landscape and urban development which leads to an the integrated landscape assessment and planning, based on physical, visible and mainly individually perceived features of landscape visual expression. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35410
Updated:
2021-03-04 09:25:59
Metrics:
Views: 30    Downloads: 3
Export: