Apie kai kurias šiuolaikines aikščių formavimo tendencijas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie kai kurias šiuolaikines aikščių formavimo tendencijas Lietuvoje
Alternative Title:
On some contemporary square formation trends in Lithuania
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2009, t. 33, Nr. 3, p. 135-144
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aikštės Lietuvoje; Miesto morfologija; Semiologinis tekstas; Tendencijos; Viešoji erdvė; Viešosios erdvės; Public space; Public spaces; Semiological text; Square; Squares in Lithuania; Trends; Urban morphology; Urbasn morphology.
Keywords:
LT
Aikštės Lietuvoje; Miesto morfologija; Semiologinis tekstas; Tendencijos; Viešoji erdvė; Viešosios erdvės / Public spaces.
EN
Semiological text; Square; Squares in Lithuania; Trends; Urban morphology; Urbasn morphology.
Summary / Abstract:

LTVisais laikotarpiais miestas kaip reiškinys ir objektyvi tikrovė niekada nebuvo statišku dariniu. Tai nuolat kintanti ir besitransformuojanti dinaminė sistema. Todėl dėsninga, kad jo plėtros ir kaitos rezultatai aiškiausiai yra matomi ne tik didėjant arba plėtojantis teritorijai į „išorę“, bet ir keičiantis miesto „vidaus“ arba jo viešosioms erdvėms. Gerokai pagreitinta miesto raida vyksta pastarąjį dešimtmetį, kai nuo apytiksliai 1995 iki 2008 metų ir sostinė, ir kiti didieji Lietuvos miestai auga ir vystosi labai intensyviai. Miesto viešųjų erdvių – ir ypač pagrindinių miesto aikščių – atveju yra kiek blogiau. Paskutinis žymus jų formavimo laikotarpis apima Sovietinės okupacijos laikus, o per pastaruosius 18 nepriklausomybės metų suformuotos arba pertvarkytos tik keletas aikščių, kurios nėra pagrindinės. Tuo tarpu pagrindinės didžiųjų miestų aikštės tebėra nesuformuotos. Išnykus pagrindiniam jas identifikuojančiam elementui – monumentui – šios aikštės kaip visuma yra nepabaigtos ir neaiškios. Straipsnyje aptariama šiuolaikinė miesto pagrindinių aikščių formavimo situacija Lietuvoje, išskiriant ir apibūdinant kelis svarbiausius bruožus. Čia analizuojama kintanti miesto viešųjų erdvių samprata ir jų pavyzdžiai, kintanti miesto viešųjų erdvių tipologija bei kintantys visuomenės reikalavimai aikščių ir paties miesto formavimui. Tekste išskiriamos ir aptariamos kai kurios aiškiau matomos aikščių formavimo tendencijos bei idėjos.

ENThe city as a phenomenon and objective reality has never been a static matter. It is a constantly changing and transforming dynamic system. Therefore it is understandable that the results of urban development and change are mostly visible not only when the territory expands or develops externally but also when the city’s interior and public spaces change. A more accelerated urban development took place during the recent decade when from about 1995 until 2008, both the capital and major Lithuanian towns have grown and developed at great intensity. In the case of urban public spaces, and main town squares in particular, the situation is somewhat worse. The last major period of formation date back to the period of the Soviet occupation. During the recent 18 years of independence very few town squares were built and most of them were not main ones. In fact, the majority of main town squares have not been formed. When the main identifying element, the monument, has disappeared, these squares remain unfinished and obscure. The article discusses the situation of formation of modern town squares in Lithuania, by identifying and describing several key features. It analyses the changing concept of urban public spaces and their examples, the changing typology of urban public spaces and changing public requirements for the formation of town squares and towns. The text identifies and discusses several more striking trends and ideas of square formation.

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23757
Updated:
2021-03-04 09:25:39
Metrics:
Views: 29    Downloads: 17
Export: