Kaip ir kur keliavo Žemaičių vyskupijos parapijiečiai? Pastotės prievolė 1675-1677 m. vizitacijų duomenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaip ir kur keliavo Žemaičių vyskupijos parapijiečiai? Pastotės prievolė 1675-1677 m. vizitacijų duomenimis
Alternative Title:
How and where did the parishioners of the Žemaitijan bishopric travel? The transport obligation as reflected in visitation data (1675-1677)
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2020, t. 41, p. 145-163. Aspects of southeast Baltic social history: the 14th to the 18th centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV-XVIII amžiais
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žemaitija (Samogitia); Žemaičių vyskupija; Prievolės; Pastotės prievolė; 17 amžius; Parapijos; Diocese of Žemaitija; Obligations; Substation obligation; Parishes; 17th century.
Keywords:
LT
Parapijos; Pastotės prievolė; Prievolės; Žemaičių vyskupija.
Summary / Abstract:

LTPrekybos ir komunikacijos istoriniai tyrimai rodo spartų kelių sistemos ir kelionių plėtojimąsi XVI–XVII a. Europoje. Šiuo straipsniu prie komunikacijos plėtotės tyrimų prisidedama tiriant XVII a. Žemaitijoje sparčiai besiplėtojusią valstiečių prievolę savo pono ir jo valdininkų reikmėms teikti transporto priemones, vežioti dvaro produktus ir daiktus. Vykdydami šią pastotėmis vadintą prievolę, valstiečiai buvo siunčiami į tolimesnes ir artimesnes keliones su tam tikrais pavedimais. Straipsnyje remiamasi XVII a. 8-ojo dešimtmečio Žemaičių vyskupijos vizitacijų duomenimis ir analizuojama, kaip ši prievolė taikyta vyskupijos parapijų valdiniams. Aiškinamasi, kokios buvo pastotės rūšys, kas jas turėjo atlikti, kaip, kokiu atstumu ir kokiu tikslu buvo keliaujama. Atskleidžiama Žemaičių vyskupijos parapijose vyravusių pastočių įvairovė, vykdytojai, šios prievolės organizavimas ir geografinė erdvė. [Iš leidinio]

ENHistorical research on trade and transport shows the rapid development of the road network and travel in 16th and 17th-century Europe. This article contributes to research on the development of transport by focusing on the peasants’ duty, which was developed rapidly in Žemaitija during the 17th century, to provide vehicles and to transport the products and belongings of the manor, for the needs of their lords and their officials. In the process of fulfilling this duty, which was called podwoda in Polish, peasants were sent with orders on short and long-distance trips. Based on visitation data from the Diocese of Žemaitija from the 1670s, the article analyses how this duty was applied in the diocese in different parishes. The author tries to outline the types of transport duty, and to answer questions such as who fulfilled them and how, and what distance and for what purposes these peasants travelled. Thus, the article shows the variety of podwodas characteristic of parishes in the Žemaitijan Bishopric, who fulfilled them, how the duty was organised, and the area it covered. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v41i0.2217
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93779
Updated:
2022-03-14 22:22:41
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: