Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų žodynas
Editors:
  • Buračas, Antanas, vertimas [trl]
  • Čičinskas, Jonas, vertimas [trl]
  • Mackevičius, Jonas, vertimas [trl]
  • Pragarauskas, Henrikas, redagavimas, vertimas [edt, trl]
  • Darškuvienė, Valdonė, vertimas [trl]
  • Kasnauskienė, Gindra, vertimas [trl]
  • Sakalaitė, Rasa, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : TEV, 2006.
Pages:
755 p
Series:
Atviros Lietuvos knyga
Notes:
[vertė, redagavo ir konsultavo Antanas Buračas, Jonas Čičinskas, Jonas Mackevičius, Henrikas Pragarauskas, Valdonė Darškuvienė, Gindra Kasnauskienė, Rasa Sakalaitė]. Terminų ir asmenvardžių rodyklės.
Summary / Abstract:

LTŽodyne pateikiamas 3073 straipsnis. Leidinio pabaigoje pateikiama lietuviškų terminų rodyklė ir pavardžių rodyklė. Naudotis dvikalbiu aiškinamuoju žodynu kiek kebliau negu įprastiniu dvikalbiu ar aiškinamuoju. Tačiau antraštiniai žodžiai sunumeruoti, tad skaitytojas, tekste užtikęs nuorodą, pagal prie jos esantį indeksą turėtų lengvai rasti ir straipsnį, į kurį ji rodo. Žodynas visų pirma skirtas studijuojantiems ekonomiką, bet neabejotinai pravers verslo ir kitų socialinių mokslų studentams, taip pat visiems, kas nori rasti trumpą kokios nors ekonomikos sąvokos ar institucijos paaiškinimą, žymiausių ekonomistų biografijas, susipažinti su ekonominės minties teorijomis bei mokyklomis.Reikšminiai žodžiai: Vadyba; Economy; Mamagement.

ENThe dictionary includes 3073 articles. At the end of the publication the index of Lithuanian terms and the index of names are provided. The use of bilingual explanatory dictionary is more complicated than the use of a usual bilingual dictionary or an explanatory dictionary. However, the heading words are numbered, therefore the reader, who sees a reference in the text, will be able to easily find the referred article according to the index by the reference. The dictionary is primarily dedicated to those studying economics, however, it, without any doubt, will be useful to students of business and other social sciences, as well as anybody who want to find a brief explanation of an economic concept or an institution, biographies of the most well-known economists or to get familiarized with economic schools and theories on line.

ISBN:
9955680288
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13628
Updated:
2013-04-28 17:44:41
Metrics:
Views: 50
Export: