Vaikų patiriamo smurto mokykloje prevencinės galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų patiriamo smurto mokykloje prevencinės galimybės
Alternative Title:
Possibilities to prevent school violence against children
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2008, t. 7, Nr. 2, p. 67-75
Keywords:
LT
Patyčios / Bullying; Prevencija / Prevention; Socialinės problemos / Social problems; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTIeškant efektyvių būdų užkirsti kelią smurto plitimui bendrojo lavinimo mokyklose buvo analizuojama patyčių bei fizinio smurto prieš vaikus raiška mokyklose. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti vaikų patiriamo smurto mokykloje socialinių ryšių bei teigiamo savęs vertinimo prevencines galimybes. Tyrimo rezultatai parodė, kad tirtose mokyklose vyrauja patyčios. Daugiau nei pusė tiriamųjų pažymėjo, kad patyrė patyčias, o trečdalis patys tyčiojosi. Fizinį smurtą mokyklose teko patirti 23 proc. tiriamųjų ir 9 proc. tiriamųjų fizinį smurtą naudojo patys. Atlikus tyrimo duomenų analizę buvo nustatyta, kad yra tiesioginė tiriamųjų socialinių santykių su socialine aplinka ir reakcijos į smurtą priklausomybė. Todėl mokyklose vykdant smurto prevenciją viena iš prevencinių priemonių – palaikyti ir stiprinti gerus socialinius ryšius. Teigiamas savęs vertinimas beveik neturi ryšio su reakcija į smurtą, todėl ar būtina didinti savivertę kaip prevencinę priemonę reikėtų papildomai analizuoti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinis smurtas; Patyčios; Prevencija; Savęs vertinimas; Socialiniai ryšiai; Bullying; Physical violence; Prevention; Pshysical violence; Self-evaluation; Social relations.

ENSeeking for effective ways to prevent a spread of violence in schools, a survey was undertaken in order to analyse the scope of the problem of bullying and school violence against children. The purpose of the survey was to explore the social links determining school violence and the possibilities to prevent a positive self-perception. The results demonstrate that bullying is a predominating form of school violence in the schools surveyed. Over half of the surveyed have indicated to experience bullying, and one third confessed to bullying others. Physical violence at school has been experienced by 23% of the surveyed and 9% indicated they had used physical violence themselves. The analysis of the data of the survey showed a direct link between a social connection with the social environment and response to violence. Therefore, in order to prevent school violence, good social relations had to be enhanced and maintained. The survey did not demonstrate a correlation between positive self-perception and a response to violence, hence, an improvement of self-perception as a measure of prevention of school violence calls for further analysis. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33659
Updated:
2020-02-22 19:25:09
Metrics:
Views: 53    Downloads: 22
Export: