Paauglių, gyvenančių globos institucijose ir pilnose šeimose, kognityvinių strategijų ir elgesio bei emocinių problemų ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių, gyvenančių globos institucijose ir pilnose šeimose, kognityvinių strategijų ir elgesio bei emocinių problemų ypatumai
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 2, p. 45-54
Keywords:
LT
Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniu aspektu aptariami veiksniai, nulemiantys globos namų auklėtinių prosocialaus elgesio trūkumą bei disfunkcionalių (neadaptyvių) kognityvinių ir elgesio strategijų vyravimą, taip pat analizuojami tėvų globą praradusių ir pilnose šeimose gyvenančių paauglių elgesio ir emocinių problemų bei kognityvinių ir elgesio strategijų įverčių lygių skirtumai. Šio tyrimo tikslas - nustatyti, kokie yra be tėvų globos likusių paauglių kognityvinių ir elgesio strategijų bei elgesio ir emocinių problemų ypatumai ir skirtumai, lyginant juos su paaugliais, gyvenančiais pilnose šeimose. Tyrime dalyvavo 11-17 m. paaugliai, gyvenantys globos namuose (n=215) ir pilnose šeimose (n=223). [...] Globos institucijose gyvenantiems paaugliams būdingas aukštesnis nerimastingumo lygis, globotiniai pasižymi aukštesniu nei pilnose šeimose gyvenantys paaugliai socialinių ir dėmesio problemų, nusišalinimo bei agresyvaus ir delinkventinio elgesio įverčių lygiu. Globos institucijose gyvenantiems paaugliams būdinga dažniau taikyti neadaptyvias kognityvines ir elgesio strategijas: jie mažiau linkę siekti kitų žmonių socialinės paramos, vengia socialinių situacijų, mažiau jaučiasi nerimastingi bei mažiau tikisi sėkmės bendraudami. [...] Su abiem tėvais gyvenantys paaugliai labiau tikisi sėkmės ir nėra susirūpinę dėl galimų nesėkmių siekiant tikslų, o susidūrę su sunkumais daugiau laiko linkę praleisti analizuodami įvairius sprendimus [...]. Gyvenančių globos institucijose paauglių grupėje adaptyvios ir neadaptyvios strategijos susijusios su nerimo, atsiribojimo, socialinių ir dėmesio problemų požymiais, taip pat su agresyviu delinkventiniu elgesiu. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globos įstaigos; Funkcionalios (adaptyvios) ir disfunkcionalios (neadaptyvios) kognityvinės ir elgesio strategijos; Elgesio ir emocinės problemos; Orphaned and abandoned children; Functional (adaptive) and dysfunctional (non adaptive) cognitive and behavioral strategies; Behavioral and emotional problems.

ENThe article examines the factors, determining the lack of pro-social behaviour of children in foster homes and the predominance of dysfunctional (non-adaptive) cognitive and behaviour strategies and analyzes the differences between behaviour and emotional problems of children without parental care and those, living in full families and between the levels of their cognitive and behaviour strategies samples. The study is aimed to identification of the particularities and differences of cognitive and behaviour strategies and behaviour and emotional problems of the adolescents without parental care, comparing them with those living in full families. The study covered adolescents of 11-17 y. o., living in foster homes (n=215) and in full families (n=223). [...] The adolescents, living in foster homes characterize with a higher level of anxiety, social and attention problems, distancing oneself, aggressive and delinquent behaviour than those living in full families. The adolescents, living in foster homes are more frequently applied non-adaptive cognitive and behaviour strategies: they are less inclined to reach for other peoples’ social support, avoid social situations, they are less anxious and expect less success in socializing. [...] The adolescents, living with both parents are inclined to expect success and are not worried with possible failures when reaching for goals, and when facing difficulties, they are inclined to spend more time analyzing different ways of solution [...]. The adaptive and non-adaptive strategies for the group of adolescents, residing in foster homes are not related to the characteristics of anxiety, distancing oneself, social and attention problems and aggressive delinquent behaviour. [...].

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6248
Updated:
2018-12-17 11:48:47
Metrics:
Views: 83    Downloads: 20
Export: