Nelegali migracija Lietuvoje : retrospektyva ir šių dienų problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nelegali migracija Lietuvoje: retrospektyva ir šių dienų problemos
Publication Data:
Vilnius : [LFSI], 2000.
Pages:
110 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Prielaidos nelegaliai migracijai atsirasti ir migracijos potencialas prie Lietuvos rytinių sienų — Tyrimo metodologija: Duomenų šaltiniai; Apklausos metodika — Nelegalios migracijos mastai — Socialinė-demografinė migrantų charakteristika — Emigracijos priežastys — Galutinio tikslo valstybės ir informacija apie jas — Ryšiai galutinio tikslo šalyse — Nelegalios migracijos maršrutai — Lietuva - tikslo valstybė ar tranzitinė šalis? — Gyvenimo sąlygų užsieniečių priėmimo centruose Lietuvoje vertinimas — Migrantų požiūris į nelegalią migraciją ir jų ateities planai — Grąžinimas — Išvados — Literatūra — Trumpas aprašymas anglų kalba — 1 priedas - anketa — 2 priedas - Lietuvos Vyriausybės priemonės kovojant su migrantų gabenimu — 3 priedas - kai kurie papildomi nelegalių migrantų apklausos rezultatai.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiamos specialaus nelegalios migracijos tyrimo Lietuvoje išvados. Tyrimas, kurį inicijavo Tarptautinė migracijos organizacija (TMO), buvo atliekamas Lietuvoje 2000 m. balandžio - birželio mėn. kaip TMO projekto "Savanoriškas sulaikytų migrantų grįžimas iš Baltijos šalių" dalis. Tyrimą sudarė archyvinių ir statistikos duomenų analizė, aplinkos tyrimas, taip pat nelegalių migrantų, sulaikytų Lietuvoje, standartizuota sociologinė apklausa, papildant ją išsamiais interviu. Studijos tikslas - atskleisti nūdienos nelegalios migracijos Lietuvoje pobūdį bei tendencijas, įvertinti bendrų TMO ir Lietuvos valdžios pastangų efektyvumą stabdant nelegalią migraciją. Siekiant šio tikslo knygoje taip pat pateikiami panašaus TMO tyrimo, atlikto 1996 m., duomenys. Šių tyrimo duomenų lyginimas ne tik padeda aiškinantis dabartinę nelegalios migracijos Lietuvoje padėtį ir su tuo susijusias problemas, bet ir suteikia galimybę įvertinti ateities tendencijas, numatyti būtinas migracijos proceso valdymo priemones. Knygoje analizuojamos prielaidos nelegaliai migracijai atsirasti, migracijos potencialas prie rytinių Lietuvos sienų, nelegalios migracijos mastai šalyje, socialinės-demografinės nelegalių migrantų charakteristikos, jų emigracijos priežastys, emigracijos kryptys, nelegalių migrantų ryšiai galutinio tikslo valstybėse, migracijos maršrutai. Atliekamas gyvenimo sąlygų užsieniečių priėmimo centruose Lietuvoje vertinimas, analizuojamas migrantų požiūris į nelegalią migraciją ir jų ateities planus, nagrinėjama nelegalių migrantų grąžinimo politika Lietuvoje.

ENThe book presents the conclusions of the special study of illegal migration, performed in Lithuania in April – June 2000 as a part of the project “Voluntary Return of Apprehended Migrants from the Baltic States”, initiated by the International Organization for Migration. The study includes an analysis of archive and statistical data, examination of environment and a standardized sociological survey of illegal migrants, apprehended in Lithuania, supplementing it with comprehensive interviews. The study aims at revealing the character and trends of today’s illegal migration in Lithuania, evaluate the efficiency of common effort, taken by the International Organization for Migration and Lithuanian authorities when attempting to stop the illegal migration. In order to reach its aim goal, the book also presents the data of a similar study, performed by the International Organization for Migration in 1996. Comparison of the said data not only helps to identify the present-day situation, pertaining to illegal migration in Lithuania and the related problems, but also provides a possibility to evaluate the future trends and foresee the necessary tools for management of the migration process. The book analyzes the prerequisites for coming into existence of illegal migration, the potential of migration by the Eastern borders of Lithuania, the volume of illegal migration in the country, social and demographic characteristics of illegal migrants, the reasons for emigration, directions of emigration, the illegal migrants’ connections in the states of the final destination and the routes of migration. The living conditions, provided to foreigners at the appropriate centers in Lithuania are evaluated, the migrants’ view of illegal migration and their future plans are analyzed and the policies of returning of illegal migrants, applied in Lithuania, are examined.

ISBN:
9986-523-81-8
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13974
Updated:
2020-10-13 17:03:12
Metrics:
Views: 139
Export: