Stresas ir elgesio savireguliacija: teoriniai sąveikos aspektai : disertacija

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėStresas ir elgesio savireguliacija: teoriniai sąveikos aspektai
Kita antraštėStress and behavioural self-regulation: theoretical aspects of interaction
AutoriaiGrakauskas, Žygimantas
InstitucijaVilniaus universitetas
PaskelbtaVilnius, 2006
Puslapiai159 lap.
PastabosBibliografija.
Kiti leidimaiDr. disert. santrauka: Stress and behavioural self-regulation: theoretical aspects of interaction Vilnius : [Vilnius University], 2006 30 p
Santrauka / Anotacija

LTStreso reiškinio tyrimai susilaukia didelio psichologų dėmesio. Vien per paskutinius du dešimtmečius tam skirta kelios dešimtys tūkstančių publikacijų (Hobfoll 1998). Tačiau, nepaisant to, drąsiai galima teigti, kad tai viena prieštaringiausių ir daugiausiai diskusijų keliančių psichologijos tyrimo sričių (Engel 1985; Hobfoll 1998; Lazarus 1993; Lyon 2000; Staal 2004). Elgesio savireguliacija palaiko tikslingą žmogaus elgesį esant kintančioms aplinkos sąlygoms (Karoy 1993). Žmogus pats kelia sau tikslus (standartus) ir savikontrolės (elgesio savireguliacijos dalis) dėka geba juos pasiekti. Įvairios išorinės ir vidinės kliūtys trukdo sėkmingam tikslų siekimui ir sukelia psichologinio streso būseną (Carver, Scheier 1998). Taigi, stresinių situacijų analizė yra labai svarbi elgesio savireguliacijos funkcionavimo dėsningumų supratimui. Streso reiškinio analizė naudojant elgesio savireguliacijos teorinį modelį leidžia geriau diferencijuoti psichologinio streso reakcijas, nuo kiekybinių parametrų vertinimo pereiti prie kokybinių. Stresinių situacijų kilmę siejant su tikslų blokavimu svarbiu veiksniu tampa blokuojamų tikslų pobūdis. Kadangi daugelis autorių akcentuoja siekimo ir vengimo motyvacinių sistemų (tikslų) poveikio elgesiui skirtumus, manome, kad siekimo ir vengimo motyvacijos įtaka irgi atsispindės tiek patiriamo psichologinio streso reakcijų pobūdyje, tiek ir jo įveikos ypatumuose. Priklausomai nuo blokuojamų tikslų pobūdžio, motyvacijos tendencijų, žmogus stresinėse situacijose išgyvens skirtingas emocines reakcijas ir rinksis tam tikrus streso įveikos būdus

ENThe phenomenon of stress, one of the most controversial fields of psychological research, has been the subject of tens of thousands of research reports by psychologists during the last two decades. (Hobfoll 1998; Engel 1985; Hobfoll 1998; Lazarus 1993; Lyon 2000; Staal 2004). Self-regulation keeps human behaviour stable under changing circumstances in the environment (Karoy 1993). People set standards for themselves and through self-control they manage to maintain these standards. When various obstacles hinder successful achievement of goals, this causes a sate of psychological stress (Carver, Scheier 1998). Therefore, analysis of stress situations is very important for understanding the functioning of behavioural self-regulation. Analysis of the stress using a theoretical model of behavioural self-regulation permits psychological stress reactions to be better differentiated, progressing from quantitative to qualitative assessment of parameters. If stress situations are held to be caused by blocking of goal achievement, the nature of the blocked goals becomes an important factor. In keeping with the consensus of most researchers, we consider that the motivational influence of seeking behaviour and avoidance behaviour will be reflected both in the form of reaction to the psychological stress being experienced and in the particulars of how it is surmounted. Depending on the nature of the blocked goals and the types of motivation, people in stressful situations will experience different emotional reactions and will choose particular methods of overcoming their stress.

Mokslo sritisPsichologija / Psychology
Susijusios publikacijosBandymas žvelgti į pedagogų profesinį stresą kompleksiškai : empirinio tyrimo duomenys / Daiva Bubelienė, Gediminas Merkys. Mokytojų ugdymas. 2010, Nr. 14, p. 88-102.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5813
Atnaujinta2014-02-07 20:09:41
Metrika Peržiūros: 8