Kompleksinis streso darbe valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompleksinis streso darbe valdymas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2009.
Pages:
176 p
Notes:
Disertacija rengta 2008-2009 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Dr. disert. (social. m.) - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Systemic management of work related stress Kaunas [i.e. Vilnius] : ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009 31 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas yra identifikuoti ir ištirti streso darbe valdymo priemones bei jų veiksmingumą ir sukurti kompleksinį streso darbe valdymo modelį. Remiantis moksline literatūra disertacijoje pateikiama streso sampratos genezė, išanalizuoti streso darbe valdymo modeliai, identifikuoti esminiai stresą darbe sukeliantys veiksniai, išnagrinėtos organizacines streso darbe valdymo priemonės ir atskleistas jų veiksmingumas mažinant stresą darbe. Disertacijoje identifikuotos streso darbe valdymo priemonės, kurios iki šiol nebuvo nei teoriškai, nei empiriškai tyrinėtos. Remiantis mokslinės literatūros analize sukurtas kompleksinis streso darbe valdymo modelis, kuris empiriškai įvertintas Lietuvos energetikos įmonėse. Empiriniam tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas - darbuotojų apklausa. Tyrimo metu nustatyta streso darbe priklausomybė nuo socialinių demografinių charakteristikų bei identifikuoti esminiai energetikos sektoriui stresoriai: atsakomybė už kitus žmones, darbo krūvis, vaidmens konfliktas, darbo sąlygos. Empirinis tyrimas patvirtino, kad streso darbe valdymo priemonės yra veiksmingos taikant jas kompleksiškai. Bendrą streso darbe lygį mažina bei atskirus stresorius įtakoja socialinė parama, karjeros valdymas, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo priemonės, darbuotojo žinių ir įgūdžių atitikimas darbo vietos reikalavimams, užduoties identiškumas. Remiantis tyrimo rezultatais parengtos rekomendacijos organizacijoms stresui darbe valdyti.

ENThe aim of the dissertation is to identify organizational stress management interventions, analyze their effectiveness and create a systemic work related stress management model. Based on scientific literature there is revealed the genesis of the concept of stress, analyzed stress models, identified main work related stressors, analyzed stress management interventions and disclosed their effectiveness by reducing work related stress. There is revealed organizational stress management interventions which have been studied neither theoretically nor empirically were identified. The systemic work related stress management model is reasoned on the grounds of the theoretical analysis. The model was tested empirically in Lithuanian energy sector. The empirical study employs the survey method for data collection. The empirical study disclosed impact of social demographical characteristics on work related stress, and identified main stressors in Lithuanian energy sector: responsibility for other people, workload, role conflict, working conditions. The empirical study has fundamentally proved that organizational stress management interventions are efficient when they are applied systemically. The overall level of work related stress is reduced and individual stressors are influenced by social support, career management, interventions ensuring work - life balance, person's knowledge and skills fit to workplace requirements and task identity. On the grounds of the study conducted recommendations for organizations how to manage work related stress.

ISBN:
9789955792147
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21125
Updated:
2022-02-07 20:08:16
Metrics:
Views: 71
Export: