Ekologinis diskursas Lietuvoje, 1989-2005 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologinis diskursas Lietuvoje, 1989-2005 m: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
197 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 m. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete, Sociologijos katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Environmental discourse in Lithuania in 1989-2005 Kaunas, 2006 29 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – išanalizuoti ekologiniuose periodiniuose leidiniuose vykstančio pasaulėžiūrinio ekologinio diskurso turinį ir raidos bruožus Lietuvoje 1989-2005 m. Teoriniai darbo principai remiasi diskurso analizės teorija, aplinkosaugos sociologijos teorijomis analizuojančiomis ekologinių pasaulėžiūrų struktūrą ir raidą, socialinio konstruktyvizmo teorija, M.Douglas sociokultūrinės determinacijos teorija, E.Durkheim „kolektyvinių reprezentacijų“ samprata, Z.Bauman „habitat“ ir „savikūros“ sąvokomis. Disertacija parengta remiantis kokybine sociologinių tyrimų prieiga. Metodologinė darbo strategija - kritiškoji diskurso analizė. Darbe vadovaujamasi tematine ir grounded teorija paremta kokybinės duomenų analizės strategija, hermeneutiniu tekstų dekonstravimu ir interpretacija. Gauti rezultatai parodė, kad ekologinio diskurso Lietuvoje turinys nėra homogeniškas, jame konstruojamos skirtingos ekologinės pasaulėžiūros - sąmonės ekologizacijos ir ekologinės modernizacijos. Diskursui būdingos bendros panteistinių tradicijų atgaivinimo, gamtojautos ir ekologinio nacionalizmo siužetinės linijos. Taip pat 1989-2005m. ekologinis diskursas Lietuvoje patyrė keletą diskurso tvarkos pasikeitimų turinio ir diskurso dalyvių galios konfigūracijos prasme. Išskiriami trys pagrindiniai periodai: 1989-1992m. – ekologinio ir nacionalistinio diskursų sampyna, 1993-2000m. – žaliosios ideologijos paieška, nuo 2000m. – bendruomenių įsitraukimas ir globalaus ekologinio sąmoningumo stiprėjimas. [Iš leidinio]

ENThe dissertation aims at analyzing the content of environmental discourse (as taking place within environmental periodicals) and changes in discourse order in Lithuania in 1989-2005. Theoretical principles rely upon theory of discourse analysis, theories of environmental sociology, theory of social constructivism, M.Douglas theory of socio-cultural determination, E.Durkheim notion of “collective representations” and Z.Bauman concepts of “habitat” and “self-constitution”. Methodological principles rely upon qualitative social research paradigm and critical discourse analysis. Thematic and grounded theory based qualitative data analysis, hermeneutic-interpretive text deconstruction were used for data analysis. Main results show that the content of environmental discourse in Lithuania is not homogeneous - several environmental worldviews are being articulated: consciousness ecologization and ecological modernization, and several common story-lines penetrate the discourse: restoration of pantheist traditions, sensing the nature, ecological nationalism. Results also show that in the period since 1989 to 2005 the discourse has experienced several changes in terms of discourse content and power configuration of discourse actors. Three main periods are being distinguished: 1989-1992 –junction of environmental and nationalist discourses, 1993-2000 – search for green ideology, since 2000 –community involvement and raise of global environmental consciousness. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10487
Updated:
2022-02-07 20:08:25
Metrics:
Views: 41
Export: