Mokslinių tyrimų organizavimo ir finansavimo tobulinimo kryptys Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslinių tyrimų organizavimo ir finansavimo tobulinimo kryptys Lietuvoje
Alternative Title:
Scientific research in Lithuania: improvement of their organization and funding
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 46, p. 71-84
Summary / Abstract:

LTLietuvoje mokslinių tyrimų organizavimas ir finansavimas, kaip svarbūs žinių visuomenės formavimosi elementai, yra neefektyvūs, todėl jų tobulinimui turi būti skiriamas žymiai didesnis dėmesys. Šio straipsnio tyrimų tikslai buvo šie: suformuluoti mokslinių tyrimų prioritetinių krypčių parinkimo principus ir patikslinti Lietuvoje vykdomų tyrimų kryptis; išanalizuoti tyrimus vykdančių institucijų sistemos trūkumus ir pateikti jos pertvarkymo siūlymus; išanalizuoti tyrimus vykdančių institucijų vidinių struktūrų organizavimo problemas ir numatyti šių struktūrų modernizavimo priemones; išsiaiškinti tyrimų finansavimo problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus bei galimus kelius. Mokslinių tyrimų prioritetinių krypčių nustatymui svarbią reikšmę turi trijų veiklos sričių - mokslo, švietimo ir ūkio tarpusavio sąveikos ir abipusių mainų sanglauda, garantuojanti konkurencingos ekonomikos plėtrą. Svarbiausi tyrimų prioritetų nustatymo kriterijai yra šalies ūkio plėtros strategija, gamtos ištekliai, susiformavęs mokslinis potencialas, nacionalinės kultūros puoselėjimo būtinumas, tradicinių ūkio šakų technologinio modernizavimo svarba, bendrieji pasaulio mokslo raidos pokyčiai. Mokslinių tyrimų institucinė sistema turi jungti tyrimų valstybinio reguliavimo institucijas, ekspertines institucijas, tyrimus finansiškai aprūpinančias ir skatinančias institucijas ir tyrimus vykdančias institucijas. Mokslinio tyrimo organizacinių vidinių struktūrų modernizavimas turi būti vykdomas dviem kryptimis: susivienijimo tipo organizacijų formavimas ir mokslo institutų, universitetų vidinių struktūrų tobulinimas. Straipsnyje pateikiami mokslinių tyrimų finansavimo gerinimui būtini veiksmai.

ENThe paper presents the principles determining which scientific research field should take priority over all other research. The authors identify research of primary importance, its application field, give suggestions on reorganization of research institutions, and highlight the instruments by which inner structures of such institutions could be modernized. Special attention is devoted to the solving of financial and research implementation problems. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16975
Updated:
2018-12-17 12:16:10
Metrics:
Views: 24    Downloads: 12
Export: