Tradicinis kankliavimas : istorija, metodika, repertuaras

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicinis kankliavimas: istorija, metodika, repertuaras
Alternative Title:
Traditional "kanklės" music: history, methods, repertory
Publication Data:
Vilnius : VPU, 2001.
Pages:
210 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas. Lietuvių kanklių tyrinėjimo apžvalga — Kanklių tipai — Tradicinis kankliavimas: Kanklių garsynai; Kanklių laikymas; Rankų padėtis; Skambinimas — Tradicinio repertuaro kankliavimas: Vakarų aukštaičių ir žemaičių kankliavimas; Suvalkiečių kankliavimas; Šiaurės rytų aukštaičių kankliavimas — Tradicinių kanklių repertuaro bruožai: Vakarų aukštaičių, žemaičių bei suvalkiečių kankliuojamų dainų ir šokių bruožai; Šiaurės rytų aukštaičių kankliuojamų sutartinių bruožai — Kankliavimo repertuaras: Vakarų aukštaičių ir žemaičių dainos ir šokiai; Suvalkiečių ir suvalkietiškomis kanklėmis skambinančių kanklininkų dainos ir šokiai; Šiaurės rytų aukštaičių sutartinės ir šokiai; Šventosios giesmės — Pabaiga. Naujos žinios apie liaudies kanklininkus — Melodijų sąrašas — Naudota literatūra — Sutrumpinimai — Summary.
Keywords:
LT
19 amžius; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTSkiriami trys Baltijos tautų kanklių tipai. Pirmojo tipo kanklės – archajiškiausios. Jos luotelio arba karsto formos, išskobtos arba išduobtos iš vieno medžio gabalo. Antrojo tipo kanklės skiriasi kur kas didesniu plokščiadugniu (kai kada šešiašoniu) korpusu, smailesniu drūtgalio nusklembimu, didesniu stygų skaičiumi. Trečiojo tipo kanklės kaip ir antrojo, tik drūtgalys turi riestą užsukimą arba nedidelį apskritimą, kanklių korpusas plokščiadugnis. Pats pirmasis tradicinio kankliavimo požymis yra instrumentų garsynai, kurie priklauso nuo kanklių derinimo. Visų regionų kanklininkai skambindavo sėdėdami, pasidėję kankles ant kelių arba stalo (kubilo), trumpiausia styga į save. Kai kurie muzikantai instrumentą laikė statmenai. Šiaurės rytų aukštaičiai rankas laikė instrumento galuose. Vakarų aukštaičiai ir žemaičiai grodavo braukiamuoju būdu. Pasitaiko ir vien pirštinio kankliavimo. Suvalkiečių kanklininkai rankas laiko virš kanklių, kaip ir kitų regionų muzikantai. Mokantis skambinti tradicinėmis kanklėmis, būtina gerai pažinti liaudies kanklininkų skambinimo būdus ir grojimo manierą. Leidinyje aptariama kanklių kilmė, paplitimas, tipologija, pateikiama glausta lietuvių kanklių istorija. Nagrinėjami tradicinio kankliavimo būdai, pateikiama žinių apie senuosius kanklininkus ir atskirų regionų repertuaras. Tyrinėjama etninių ir bendraeuropinių tradicijų sąveika lietuvių kankliavimo repertuare XIX a. II pus. – XX a. I pusėje.Reikšminiai žodžiai: Etninė kultūra; Instrumentai; Instrumentų tipai; Kankliavimo būdai; Kanklės; Repertuaras; Suvalkija; Tipologija; Šiaurės aukštaitija; Žemaitija (Samogitia); Baltic kanklės; Instruments; Instruments type; Kanklės; North- Aukštaitija; Repertoire; Repertory; Suvalkija; Žemaitija.

ENAccording to the traditional classification, three basic types of the Baltic kanklės are distinguished. Instruments belonging to the first type are the most archaic ones. They have the shape of either an archaic wooden canoe or a coffin and are hollowed or carved from solid pieces of wood. From all parts of Lithuania, kanklės of the first type are most popular in North-East Aukštaitija. Instruments of the second type differ from the others in their large flat-bottomed frames, which are sometimes six-verged. The wider side (fore-part) of these instruments has much sharper forms and is cut in acute angles. Kankles of this type can be found in North-West Aukštaitija (Upper Lithuania) and resimilar to those of the second type, only seldom in Suvalkija. Kanklės of the third type are similar of second type, only at the sharp point of the wider end there is a small snail or circle. They are found in North west Žemaitija (Lowland Lithuania) and Suvalkija. Kanklės of West Aukštaitija and Žemaitija, having 9 and 12 strings can be used any where: at home, in concerts and other events, in the church etc. With kanklės, one can play dance music, accompany songs and cantos, make improvizations etc. Kanklės of North Aukštaitija (type I, having five strings) used to be played only at home. People of West Aukštaitija and Žemaitija used to play the kanklės at parties, end-of-work parties, even in weddings, while the kanklės were played together with other instruments. Their repertory was much wider than that in North Aukštaitija.Players of West Aukštaitija, Žemaitija and Suvalkija used four or five left hand fingers to play 9-or-12-stringed kanklės. At the beginning, kanklės players were only male, later (in the 20th century) women began playing in Suvalkija. This tradition has survived till the present. People of North-East Aukštaitija used to play old sutartinės (archaic polyphonic songs). The kanklės of the first type were only played by men. The tradition of playing these instruments disappeared in the middle of the 20th century. When comparing kanklės song and dance music of West Aukštaitija, Žemaitija and Suvalkija with Lithuanian concertina song and dance music by genres and peculiarities of musical expression, we can see that both the types of music have much in common. Repertoire of concertina music had a huge impact on kanklės music. The kanklės players retained the main features of West Aukštaičiai, Žemaičiai and Suvalkiečiai song melodies: dominant major, homophonic polyphony, simple rhythm and metre. While comparing vocal sutartinės and sutartinės played on kanklės, it has been noticed that vocal sutartinės are slightly modified when being played: sometimes melodic voice parties are omitted, the rhythm, metre and tempo change. Often second intervals are replaced by primes. Some sutartinės, played on kanklės, acquire peculiarities of instrumental music. Four-voiced and two-voiced (very seldom three-voiced) sutartinės are played on kanklės. Four-voiced songs were so popular because of their manner of execution being nearest to the specific character of kanklės music. [From the publication]

ISBN:
9986869641
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30995
Updated:
2021-02-09 21:44:36
Metrics:
Views: 197
Export: