Kankliavimas, kaip moksleivių ugdymo būdas, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kankliavimas, kaip moksleivių ugdymo būdas, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
Alternative Title:
Traditional kanklės music at lithuanian schools of general education
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 66, p. 108-114
Summary / Abstract:

LTMokykla - viena iš institucijų, kur saugomos tautos meno tradicijos, nes šį, per amžius kurtą meną, neperteikiant jaunajai kartai, lengva prarasti. Vienas iš moksleivių ugdymo būdų – kankliavimas. Kadangi mokymasis mokykloje yra įvairiapusis procesas, tai jo sėkmingumas priklauso nuo įvairių mokymosi veiksnių. Vienas iš šių veiksnių - vaiko požiūris į mokymąsi mokykloje. Panaudojus tradicinius lietuvių liaudies muzikos instrumentus (kankles, skudučius, lamzdelius ir kt.) ir jų muziką muzikos ir kt. pamokose, galima pasiekti labai didelį poveikį moksleivio asmenybės ugdymui. Tačiau pratinti prie liaudies muzikos ir instrumentų reikėtų nuo mažens, nes vyresnėse klasėse bandymas sudominti šiais dalykais gali iššaukti visai priešingą efektą. Siekiant išsiaiškinti kankliavimo situaciją bendrojo lavinimo mokyklose, buvo tiriamas II-VII kl. moksleivių požiūris į kankliavimą, kankliavimo mokymas bendrojo lavinimo mokyklose bei muzikos ir etnokultūros mokytojų pasirengimo lygis. Apibendrinus apklausos duomenis, galima teigti, jog daugiau nei pusė Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių norėtų išmokti kankliuoti. Tiktai daugiau nei penktadalyje mokyklų mokoma skambinti kanklėmis. Beveik pusė respondentų (muzikos ir etnokultūros mokytojai) papildomai studijuotų etnokultūrą. [Iš leidinio]

ENThe educational reform is treated in Lithuania as part of social culture. The school is among a number of institutions that should contribute to preserving our nation’s arts. School learning is a really versatile and important process. Its success depends on a great variety of learning factors. The impact of playing traditional instruments (like the kanklės, reed-pipes, traditional flutes, etc.) on schoolchildren’s personality development has considerable importance. Therefore, it is purposeful to start accustoming children to ethnical music from their early childhood. In order to preserve and foster Lithuanian ethnical culture, the issue of continuity in playing traditional kanklės music has recently gained importance. The objectives of this article are to analyse the present situation of playing traditional kanklės music at schools of general education, to investigate attitudes of children learning in 2nd – 7th school years towards traditional kanklės music and to examine music and ethnic culture teachers’ readiness to teach playing the kanklės. A general overview of survey results indicates that more than half of the pupils learning at Lithuanian schools of general education would like to learn playing the traditional kanklės. Despite the very positive results of the surveys conducted, only a little more than one fifth of all Lithuanian schools have teaching of traditional kanklės music. Almost half of the responders (teachers of music and ethnic culture) wish to have extra studies of ethnic culture. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
  • Kanklės lietuvių etninėje kultūroje : monografija / Vida Tarnauskaitė-Palubinskienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Kultūros ir meno edukologijos institutas. Muzikos katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 503 p.
  • Tradicinis kankliavimas : istorija, metodika, repertuaras / Vida Palubinskienė-Tarnauskaitė. Vilnius : VPU, 2001. 210 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7975
Updated:
2018-12-20 22:57:37
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: