History and problems of the Lithuanian ethnic instrumentology: influence to the movement of revival of ethnic musical instruments and instrumental music in the 20th c. - beginning of the 21st c.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
History and problems of the Lithuanian ethnic instrumentology: influence to the movement of revival of ethnic musical instruments and instrumental music in the 20th c. - beginning of the 21st c
Alternative Title:
Lietuvių etninės instrumentologijos istorija ir problemos: tyrimų įtaka etninių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos gaivinimo XX-XXI a. pradžios judėjimui
In the Journal:
Tradicija ir dabartis. 2013, 8, p. 9-24
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies kultūra / Folk culture; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama lietuvių etninių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos tyrimų XX a. – XXI a. pradžios raida, daug kuo lėmusi ir etninės muzikos gaivinimo judėjimo Lietuvoje pobūdį bei jo lygį. Atskleidžiama tyrinėjimų istorija, aptariami autorių, lėmusių tyrimų kryptis ir jų lygį, darbai, įvertinamos etninių muzikos instrumentų klasifikacijos, tyrinėjimų ir paskelbtų darbų įtaka etninių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos gaivinimui. Etninės instrumentologijos mokslo pradžia sietina su A. Sabaliausko 1904, 1911 ir 1916 m. darbais. Didelę reikšmę turėjo J. Žilevičiaus 1927 m. pirmoji šio mokslo raidoje lietuvių liaudies muzikos instrumentų klasifikacija, taip pat ir jo 1937 m. kanklių kilmės bei sąsajų su mitologija tyrimas. Įvertinama ir Z. Slavinsko 1937 m. lietuvių kanklių, M. Baltrėnienės 1980 m. visų lietuvių etninių muzikos instrumentų, G. Kirdienės 2000 m. liaudies smuikų, taip pat ir šio straipsnio autoriaus 1986 ir 1989 m. Baltijos tautų kanklių, R. Šimonytės-Žarskienės 1993 ir 2003 m. pasaulyje pučiamų skudučių pavyzdžio daugiavamzdžių dūdelių bei G. Vilio 2001 m. pateikta Šiaurės Europos signalinių lentų klasifikacija. Aptariami svarbiausieji lietuvių mokslininkų paskelbti darbai, turėję didelę įtaką etninių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos gaivinimui.Autoriaus 2011 ir 2012 m. apklausos duomenimis, etninių muzikos instrumentų meistrai pagal paskelbtus darbus pradėjo rekonstruoti ir gaminti tipiškus Lietuvos regionams muzikos instrumentus, pedagogai iš šių leidinių pradėjo naudoti repertuarą ir mokyti groti tradiciniais atlikimo būdais. Mokslinius ir metodinius leidinius teigiamai vertino ir etninės veiklos vadovai, taip pat ir šias bei panašias etninės kultūros paveldo problemas nagrinėjantys mokslininkai. Leidiniai, kuriuose paskelbti etninės instrumentologijos tyrimų rezultatai, įtraukti į universitetinių aukštųjų mokyklų studijų programas, o tyrėjai dirba šių aukštųjų ir kitų mokyklų dėstytojais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninė instrumentologija; Etninė instrumentologija, muzikos instrumentai, instrumentinė muzika, tradicinė kultūra, gaivinimo judėjimas, Lietuva; Gaivinimo judėjimas; Instrumentinė; Muzika; Muzikos instrumentai; Tradicinė kultūra; Culture, folklore movement, Lithuania; Ethnic instrumentology; Ethnic instrumentology, musical instruments, ethnic music, traditional; Ethnic music; Folklore movement; Lithuania; Musical instruments; Traditional culture.

ISSN:
2029-3208
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52184
Updated:
2018-12-17 13:40:43
Metrics:
Views: 36    Downloads: 13
Export: