Tradicinių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos istorinė terminija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicinių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos istorinė terminija
Alternative Title:
Historical terminology of Taditional musical instruments and the music-making process
In the Journal:
Res humanitariae. 2020, t. 28, p. 23-42
Keywords:
LT
Muzikos instrumentai; Tradicinė muzika; Muzikos terminija.
EN
Traditional music; Musical instruments; Names of musical instruments; Terminology of music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas tradicinių muzikos instrumentų ir jų muzikos istorinei terminijai aptarti. Medžiaga tyrimams surinkta peržvelgus XIX a. pabaigos – XX a. pirmųjų dešimtmečių lietuviškus etnomuzikologinės literatūros šaltinius, siekiant aptikti ankstyviausius aptariamų muzikos instrumentų pavadinimų, jų konstrukcijos ir repertuaro aprašus. Daugiausia dėmesio skirta istoriniams Miko Petrausko (1873–1937), Prano Puskunigio (1860–1946), Justino Strimaičio (1895–1960), Mykolo Biržiškos (1882–1922), Adolfo Sabaliausko (1873–1950), Teodoro Brazio (1870–1930), kitų autorių tekstams. Šiuo aspektu sisteminiu būdu tradiciniai lietuvių muzikos instrumentai dar nebuvo pakankamai tyrinėti, tad šiame straipsnyje pateikiami faktai papildo šių laikų etnomuzikologų ir etnoinstrumentologų Romualdo Apanavičiaus, Marijos Baltrėnienės, Gailos Kirdienės, Vidos Palubinskienės, Algirdo Vyžinto, Rūtos Žarskienės ir kitų autorių šios srities darbus. [Iš leidinio]

ENThe article is intended as a presentation and investigation of the historical terminology of traditional Lithuanian musical instruments, details of their construction, and their music-making features. The research material was collected after reviewing Lithuanian ethnomusicological literature from the end of the 19th century to the first decades of the 20th century, in order to find the earliest descriptions in the field of actual terminology. Most attention is paid to the historical works of Mikas Petrauskas (1873–1937), Pranas Puskunigis (1860–1946), Justinas Strimaitis (1895–1960), Mykolas Biržiška (1882–1922), Adolfas Sabaliauskas (1873–1950), and Teodoras Brazys (1870–1930). In this respect, traditional Lithuanian musical instruments are not studied in a systematic way, so the facts presented in this article supplement the work by the contemporary ethnomusicologists and ethno-instrumentologists Romualdas Apanavičius, Marija Baltrėnienė, Gaila Kirdienė, Vida Palubinskienė, Algirdas Vyžintas, Rūta Žarskienė, and others. [From the publication]

DOI:
https://doi.org/10.15181/rh.v28i0.2224
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94062
Updated:
2022-03-29 19:09:30
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: