Kanklininkų rateliai kaimo jaunimo muzikiniam švietimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kanklininkų rateliai kaimo jaunimo muzikiniam švietimui
Alternative Title:
Kankles playing groups for rural youth's music education
In the Journal:
Keywords:
LT
Ansambliai; Jaunimas; Kaimas; Kanklininkai; Kanklės; Muzika; Rateliai; Tautiškumas; Tradicijos; Šventės; Švietimas.
EN
Countryside; Education; Ensembles; Festivals; Kankles; Kankles players; Kanklės; Music; Nationality; Playing groups; Traditional; Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama ir analizuojama kanklininkų ratelių sklaida Lietuvoje XIX a. II pusėje - XXI a. pr. Galima teigti, kad kanklininkų rateliuose buvo muzikuojama vakarų aukštaičių ir žemaičių, šiaurės vakarų žemaičių ir suvalkiečių bei modifikuotomis suvalkietiškojo tipo instrumentais. Pirmieji XIX a. II pus. - XX a. I pus. skambinimo kanklių rateliais faktai, yra žinomi iš Užnemunės. Ambraziejaus, Bonaventūro ir Valentino Kalvaičių veikla Sakių aps. padėjo pagrindą pirmųjų kanklių ratelių užuomazgai Zanavykijoje, Suvalkijos kapsuose, vėliau-Aukštaitijoje ir visoje Lietuvoje. Remiantis 2010-2012 m. tyrimų duomenimis, galima teigti, kad šiuolaikiniuose Lietuvos kaimuose ir miesteliuose jau yra susikūrę nemažai kanklininkų ratelių, kurių veikla gerokai prisideda prie kaimojaunimo muzikinio švietimo. Tačiau beveik nebeliko vyriškosios kankliavimo tradicijos, o didžiąją ratelių organizatorių, mokytojų ir vadovų dalį sudaro moterys. Kanklininkų rateliai praeityje darė didelę įtaką Lietuvos kaimo kultūrai, skatinojaunimą šviestis, tobulėti, jaustis visaverčiais bendruomenės nariais. Šiandienos kanklininkų rateliuose tęsiamos praeities tradicijos, tačiau pastebėtina, kadjuose mažiau dalyvaujajaunuoliai ir vyrai, todėl kyla ir tolygaus abiejų lyčių įtraukimo į kankliavimo veiklą problema. [Iš leidinio]

ENThe article reviews and analyses the distribution of kanklės (Baltic psaltery) players' circles in Lithuania from the second half of the 19th c. to the beginning of the 20th c. It can be stated that in the circles, the players played the instruments of West Aukštaitija and Samogitia, North West Samogitia and Suvalkija, and modified instruments of Suvalkija. The first facts of kanklės players circles' from the second half of the 19th c. to the beginning of the 20th c. are known from the South West of Lithuania. The activities of Ambraziejus, Bonaventūras and Valentinas Kalvaitis in Šakiai District laid the foundations for the first kanklės circles in Zanavykai, Kapsai of Suvalkija regions and later on, in Aukštaitija and whole Lithuania. According to the data of the research of 2010-2012, it can be stated that contemporary Lithuanian villages and towns already have many kanklės players' circles, whose activities considerably contribute to music education of young people in the villages. However, masculine tradition of playing kanklės has nearly died out and the majority of organisers, teachers and leaders of the circles are women. In the past, kanklės players' circles had significant influence on Lithuanian rural culture, encouraged the young people to learn, improve, and feel full members of the community. Kanklės players' circles of today continue the tradition; however, it is noteworthy than young and adult men tend to participate less and therefore, the problem of equal inclusion of both genders into playing kanklės arises.

ISSN:
2029-8846
Related Publications:
  • Etninė muzika / Romualdas Apanavičius ; sudarytojas ir ats. redaktorius Vytautas Didžpetris. Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2009. 397 p.
  • Kaimo kultūrinės veiklos modeliavimo principai / Romualdas Apanavičius, Arvydas Griškus, Eglė Alenskaitė. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje. 2013, 2, p. 7-26.
  • Kanklės lietuvių etninėje kultūroje : monografija / Vida Tarnauskaitė-Palubinskienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Kultūros ir meno edukologijos institutas. Muzikos katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 503 p.
  • Sodybos ir jų aplinka : nuo senųjų tradicijų iki "prerijų kultūros" Lietuvoje / Romualdas Apanavičius. Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje. 2011, 2, p. 21-34.
  • Tradicinės kanklės ir kanklininkai šventėse / Vida Palubinskienė. Tradicija ir dabartis. 2010, 5, p. 109-122.
  • Tradicinis kankliavimas : istorija, metodika, repertuaras / Vida Palubinskienė-Tarnauskaitė. Vilnius : VPU, 2001. 210 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45100
Updated:
2019-02-06 14:20:14
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: